Doğa koruma izleme merkezi

İzleme Merkezi Tabiatı Koruma veya UNEP-WCMC bir olan Birleşmiş Milletler ajansı merkezli Cambridge, UK . 2000 yılından beri Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın (UNEP) bir parçası ve Birleşmiş Milletler sisteminde biyolojik çeşitlilikten sorumludur .

UNEP-WCMC'nin faaliyetleri arasında biyolojik çeşitliliğin analizi , Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (CBD) gibi uluslararası sözleşmelerin desteği, tehdit altındaki türler ve bölgeleri ile ilgili verilerin oluşturulması ve yönetimi yer almaktadır .

Ayrıca görün

İlgili Makaleler

Dış bağlantılar