Salientia

W salientiens ( Salientia ) to gałąź płazów super rzędu płazów, który zawiera bezogonowy i wszystkie gatunki wymarłe bliżej do nich, jak salamandry .

Lista rodzajów podstawowych

Według Fossilworks:

a czasem inne taksony według niektórych autorów.

Filogeneza

Mice wśród Lissamphibians

Filogeneza współczesnych rzędów płazów według Marjanovica i Laurina (2007):

Lissamphibia Lokalizator miasta 4.svg
Arrowleft svg.svg Gymnophiona

Apoda (cecilias)


ParatoidiaLokalizator miasta 4.svg

Allocaudata


Batrachia Lokalizator miasta 4.svg
Arrowleft svg.svg Caudata

Urodela (salamandry ...)


Arrowleft svg.svg Salientia

Anura (żaby i ropuchy)

Filogeneza wewnętrzna

Filogeneza gałęzi Salientian według Marjanovic & Laurin (2007):

Batrachia Lokalizator miasta 4.svg
Arrowleft svg.svg Caudata

Urodela


Arrowleft svg.svg Salientia

Triadobatrachus
Czatkobatrachus
Prosalirus

NotobatrachusYizhoubatrachus

Vieraella
MesophryneAnura

Linki zewnętrzne

Uwagi i odniesienia

  1. http:fossilworks.org/?a=taxonInfo&taxon_no=106733
  2. i b Marjanovic, D. i Laurin, M. (2007) skamieliny, cząsteczkami rozbieżność razy i powstawaniu płazy [1] . Systematic Biology 56, 369–388.