Australië

De Australië, officieel de Commonwealth van Australië (in het Engels : Australië en de Commonwealth of Australia ), is een land van het zuidelijk halfrond wiens gebied beslaat het grootste deel van Oceanië . Naast het gelijknamige eiland omvat Australië ook Tasmanië en andere eilanden in de Zuidelijke, Stille en Indische Oceaan . Het claimt ook 6.000.000 km 2 op Antarctica . Buurlanden zijn Indonesië, Oost-Timor en Papoea-Nieuw-Guinea in het noorden, de Salomonseilanden, Vanuatu en het Franse grondgebied van Nieuw-Caledonië in het noordoosten, Nieuw-Zeeland in het zuidoosten en het Franse grondgebied van de Kerguelen-eilanden ( TAAF ) ten westen van de Australische Heard-en-McDonald- eilanden .

Al meer dan 50.000 jaar bevolkt door de Aboriginals, wordt het eiland-continent van Australië ( vasteland ) sporadisch bezocht, met name door vissers uit het noorden en vervolgens door Nederlandse zeelieden . Van de XVII ste eeuw, de Europese ontdekkingsreizigers en handelaren erkennen de kusten, maar het was pas in 1770 dat de oostelijke helft van het eiland officieel door werd beweerd Groot-Brittannië en- Australische nationale feestdag - de strafkolonie van New South Wales werd gesticht . Vijf andere grotendeels autonome kolonies werden opgericht in de loop van de XIX e eeuw, als de bevolking toeneemt en nieuwe gebieden worden verkend. De, verenigen de zes kolonies zich en vormen het Gemenebest van Australië.

Sinds zijn onafhankelijkheid heeft Australië een stabiel politiek systeem van het type liberale democratie gehandhaafd en blijft het een parlementair monarchielid van het Gemenebest van Naties . De nationale taal is Engels en de munteenheid is de Australische dollar . De hoofdstad is Canberra, gelegen in het Australische Hoofdstedelijk Territorium .

De bevolking, geschat op 25,6 miljoen inwoners in is voornamelijk geconcentreerd in de grote kuststeden Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth en Adelaide . Bovendien is de staat, met een nominaal BBP van 1.379 miljard dollar, in 2017 de dertiende economische wereldmacht. Sinds 2000 wordt Australië door de UNDP gerangschikt als het op één na meest ontwikkelde land ter wereld, na Noorwegen . Het land is de zevende uitstoter van broeikasgassen per hoofd van de bevolking in 2015.

De emoe is de nationale vogel van Australië en de kangoeroe is het nationale dier. Het land heeft meer dan 500 nationale parken, een wereldrecord.

Etymologie

De naam Australië komt van het Latijnse woord australis ( "zuidelijk, austral" ). Bij III ste eeuw, wetenschappers had een onbekende continent hypothese naar het zuiden (de Terra Australis Incognita ) dat de aarde in staat zou stellen, niet te kantelen om zijn as door te fungeren als tegenwicht tegen de continenten van noordelijk halfrond. Het eerste gebruik van het woord Australië (en niet langer Terra Australis ) in het Engels wordt bevestigd in 1625 ( " A note of Australia del Espiritu Santo ", geschreven door Meester Hakluyt, uitgegeven door Samuel Purchas in Hakluytus Posthumus ).

Het Nederlandse adjectief Australische wordt gebruikt in officiële teksten over Nederlands-Indië om de nieuwe landen te kwalificeren die in 1638 in Zuid-Indonesië zijn ontdekt. Het woord Australië wordt in 1676 bevestigd in het Zuidelijke Land, een utopische roman die de avonturen beschrijft van een denkbeeldig personage, Jacques Sadeur, in een ver land, een roman geschreven door Gabriel de Foigny . Alexander Dalrymple gebruikte het vervolgens in een historische verzameling van reizen en ontdekkingen in de Stille Zuidzee in 1771 om al het land in deze regio van de Stille Zuidzee aan te duiden. In 1793 publiceerden George Kearsley Shaw en Sir James Smith het boek Zoology and Botany of New Holland, waarin ze schreven: "the big island, of liever continent, of Australia, Australasia or New Holland" .

De Britse ontdekkingsreiziger Matthew Flinders, de eerste zeevaarder die per boot rond Australië voer, publiceerde in 1814 A Voyage to Terra Australis, maar de titel weerspiegelt de mening van de Britse Admiraliteit, de auteur die het woord Australië gebruikt in zijn boek dat veel gelezen wordt en de term Australië wordt steeds meer gebruikt. De gouverneur van New South Wales, Lachlan Macquarie, gebruikt dit woord daarom in zijn verzendingen naar het Verenigd Koninkrijk en de, vraagt ​​hij het Ministerie van Koloniën om de naam te formaliseren. In 1824 keurde de Britse Admiraliteit het voorstel goed en het nieuwe continent werd officieel Australië.

Aardrijkskunde

Uluru, in het Engels ook bekend als Ayers Rock, is een symbool van Australië en een heilige plaats voor de Aboriginals.
Kaart van Australische staten en territoria.

Australië breidt zijn gebied van 7.692.060 km 2 op de Australische plaat uit . Begrensd door de Indische Oceaan, de Stille Oceaan en, voor Australiërs, de Australische oceanen, wordt Australië van Azië gescheiden door de zeeën van Arafura en Timor en van Nieuw-Zeeland door de Tasmanzee . Het heeft 34.218 kilometer kustlijn en claims 7.148.250 km 2 van de exclusieve economische zone - deze zone sluit de Australische territoriale wateren . Volgens een onderzoek van de OESO en het IMF heeft het geografische isolement van deze twee landen een aanzienlijk effect op hun economische prestaties. Het zou leiden tot een vermindering van het groeipotentieel.

De Great Barrier - het grootste koraalrif ter wereld - strekt zich uit op korte afstand van de noordoostkust, over meer dan 2.000 kilometer.

Het hoofdeiland van meer dan 7.600.000 km 2 beslaat meer dan 99% van het Australische grondgebied, terwijl het eiland Tasmanië met 68.332 km 2 het op een na grootste eilandgebied vormt . Australië is qua grootte vergelijkbaar met de aangrenzende Verenigde Staten .

De Australische Cordillera (in het Engels: de Great Dividing Range ) is de belangrijkste bergketen in Australië. Het strekt zich uit van de noordoostelijke punt van Queensland tot de Grampians in het oosten van Victoria, en passeert de hele lengte van de oostkust door New South Wales, daarna de staat Victoria, aan de zuidkant van het continent, om naar het westen te draaien en te sterven in de immense centrale vlakte. Op sommige plaatsen, zoals de Blue Mountains, de Snowy Mountains (de "Snowy Mountains" ), de Victoriaanse Alpen en de kliffen van de oostelijke regio van New England, vormen bergachtige gebieden een belangrijke barrière. Met een hoogte van 2.228 meter is Mount Kosciuszko de hoogste berg van het vasteland, terwijl Mawson Peak, gelegen op het Australische eiland Heard, 2.745 meter bereikt. Australië is het platste van alle continenten met een gemiddelde hoogte van 300 meter.

'S Werelds grootste monoliet, Mount Augustus, bevindt zich in West-Australië. Uluru, misschien wel de beroemdste monoliet ter wereld, wordt gevonden in het Northern Territory .

Het grootste deel van Australië is bedekt met woestijn- of semi-aride gebieden: irrigatieprogramma's hebben moeite om droogte te overwinnen. Het Oceania is de droogste bewoonde continent, de vlakste en heeft de oudste en minst vruchtbare gronden. Alleen de delen in het zuidwesten ( vochtig subtropisch klimaat ), in het zuiden ( zeeklimaat ) en in het zuidoosten ( mediterraan klimaat ) profiteren van een gematigd klimaat. Het noordelijke deel van het land, met een tropisch klimaat, heeft een vegetatie die bestaat uit tropische regenwouden, weiden, mangroven, moerassen en woestijnen. Het klimaat wordt sterk beïnvloed door oceaanstromingen, met name El Niño, die periodieke droogtes en seizoensgebonden lage druk met zich meebrengt die tropische cyclonen in Noord-Australië veroorzaken.

Milieu

Sinds het begin van de kolonisatie van Australië door Groot-Brittannië is 10% van de 273 endemische soorten op het land van Australië verdwenen. De opwarming van de aarde verslechtert voor de meest kwetsbare groepen in sterfte, zodat 21% van de endemische zoogdieren nu in gevaar is.

Kort na zijn verkiezing in 2013 zette premier Tony Abbott het ministerie van Wetenschap, de Climate Change Authority en de Climate Commission af . Hij kondigt ook de afschaffing van de koolstof belasting, geïntroduceerd in 2012, die gericht is op vermindering van de CO 2 -uitstoot.waarvan Australië een van de grootste uitstoters is door de 500 meest vervuilende bedrijven te dwingen emissierechten te kopen. In 2014 keurde de regering de lozing goed in de wateren van de Great Barrier van baggerafval afkomstig van de uitbreidingswerken van een kolenexporthaven. Hij kiest er ook voor om industriële activiteit in de oceanen aan te moedigen en verbindt zich ertoe om het beheersplan voor de oceanen dat in 2012 door Labour is opgesteld, te ontmantelen. In 2018 wordt een nieuw document van kracht, waardoor het oppervlak van de tot dusver verboden mariene gebieden met 400.000 km 2 wordt verminderd voor de visserij en voor de exploitatie van gas en olie.

Het Great Reef verloor tussen 1987 en 2014 meer dan de helft van zijn koralen.

Australië wordt vrij sterk beïnvloed door de opwarming van de aarde. de maand vanis de warmste ooit in de geschiedenis van het land en negen van de tien warmste jaren zijn geregistreerd na 2005. Wetenschappers hebben onder meer een toename van de droogte in delen van Australië opgemerkt, evenals de frequentie van grote overstromingen en branden. Het worstcasescenario voorspelt een zeespiegelstijging van meer dan een meter in 2100, wat verzekeraars A $ 226 miljard aan verliezen zou opleveren als gevolg van overstromingen en erosie.

Volgens onderzoek van de Australian National University zal tegen 2050 "de winter zoals we die kennen niet meer bestaan. Het zal het niet overleven, behalve op een paar plaatsen in Tasmanië”. Wintertemperaturen vermijden vaak de 40 °C .

Tussen 2000 en 2013 werd 22% van Australië's intacte bossen ("natuurlijk" landschap dat zowel als niet-kunstmatig gefragmenteerd als niet-aangetast wordt beschouwd) vernietigd. Het tempo van ontbossing heeft de neiging om te versnellen. Een derde van de in Australië geregistreerde insectensoorten wordt met uitsterven bedreigd

Australië is anno 2017 het land met de "hoogste ecologische voetafdruk" per hoofd van de bevolking ter wereld. Als iedereen in de wereld zou consumeren zoals de gemiddelde Australiër, zou de mensheid 5,2 planeten aarde nodig hebben om zichzelf te onderhouden.

In 2019 noemt Greenpeace Australië als een van de ontwikkelde landen die geen wetgeving implementeren om de uitstoot van zwaveldioxide te beperken of te verminderen . Volgens de NGO behoren de Australische elektriciteitscentrales in de Latrobe Valley en Lake Macquarie-regio tot de meest vervuilende ter wereld.

Fabrikanten van fossiele brandstoffen en " denktanks " (focusgroepen) zoals de Minerals Council of Australia en de Australian Coal Association hekelde de "mythe" van de opwarming van de aarde. Deze standpunten worden breed uitgemeten in de Australische media, waarvan 70% eigendom is van klimaatsceptische miljardair Rupert Murdoch .

flora en fauna

The Lake Hillier en kleur candy pink uniek.

Hoewel het grootste deel van het land woestijn of halfdroog is, heeft Australië (inclusief Tasmanië) geen gebrek aan diverse natuurlijke habitats om verschillende dier- en plantensoorten te huisvesten. Voor sommige dieren op dit continent spreken wetenschappers van Australische megafauna . Vanwege de hoge leeftijd van dit gebied, het klimaat dat in de loop van de tijd zeer variabel is en de zeer lange geografische isolatie, hebben zich een bijzondere fauna en flora kunnen ontwikkelen, over het algemeen van zeer oude oorsprong, zoals monotreme zoogdieren (ovipaar) en buideldieren (met een buidelzak of marsupium ), die in Evolutie de placentale zoogdieren zijn voorafgegaan ; vleugelloze vogels ( Emeu ). Ongeveer 85% van de bloeiende planten, 84% van de zoogdieren, meer dan 45% van de vogels en 89% van de vissen op het continentaal plat worden als endemische soorten beschouwd . De bekendste diersoorten zijn de koala, kangoeroe, wallaby, emoe, vogelbekdier, wombat, echidna en dingo .

De komst van de eerste mannen in Australië, de Europese kolonisatie en modernisering brachten achtereenvolgens hun aandeel in flora en fauna uit de rest van de wereld. Sommige hebben buitensporig gebloeid en zijn tot een te grote schaal gegroeid, waardoor andere soorten worden bedreigd, zo niet uitgeroeid. 24 konijnen werden in 1874 in Australië geïntroduceerd en vermenigvuldigden zich zeer snel. In dit land verstoken van roofdieren, hebben konijnen het goed gedaan. Amper een halve eeuw later telde de Europese konijnenpopulatie 30 miljoen en bracht de landbouw en het lokale ecologische evenwicht in gevaar. Na de introductie van myxomatose, in 1995, kwamen we om op dit continent een plaagvirus van konijnen te introduceren dat de virale hemorragische ziekte van konijnen veroorzaakt : het Rabbit Haemorrhagic Disease Virus (RHDV) om hun populatie in evenwicht te brengen. De Australiërs lieten ook vossen vrij, die tot dusverre afwezig waren op het eilandcontinent, die op de buideldieren jaagden . Van ziekten zoals myxomatose worden door de autoriteiten goed onderhouden om hun aantal te beperken. Een bekend voorbeeld is het verdwijnen van uitroeiing van de Tasmaanse tijger (of thylacine ) in de XX ste eeuw door de Europeanen. Van de tweeënveertig originele kangoeroesoorten zijn er nog maar veertien over. We merken ook het uitsterven van ongeveer 20% van vele soorten parkieten op . Van alle continenten, is het Australië dat de administratie van de grootste percentage van dieren uitsterven als gevolg van man uit de XVIII e eeuw. Ook in 2011 kunnen we zien dat het Tasmaanse bos, met zijn zeer endemische ecosystemen, gereguleerd werd door een particulier houtkapbedrijf. De ontbossing baart met name zorgen in het oosten van Australië en in Tasmanië.

Het meer Pedder in Tasmanië.

De eerste kolonisten importeerden vee, maar hun uitwerpselen verdwenen niet omdat er geen insecten of bacteriën waren die verantwoordelijk waren voor hun afbraak. Sindsdien, na 4 eeuwen Europese bezetting, is het eindelijk verboden om dier- of plantensoorten in Australië te importeren. Deze maatregel om de introductie van uitheemse soorten te beheersen, maakt van Australië, naast Nieuw-Zeeland, het land in de voorhoede op dit gebied omdat het een grote bedreiging vormt voor de biodiversiteit naast de vernietiging van biotopen (branden, verstedelijking).

Naast de schade aan flora en fauna door de introductie van uitheemse soorten, veroorzaken megabranden dramatische verwoestingen. De branden die begonnen in doodde meer dan een miljard dieren en veroorzaakte de verdwijning van een aanzienlijk aantal natuurlijke habitats, aangezien meer dan 100.000 km 2 werd verbrand.

De Environment Protection and Biodiversity Conservation Act 1999 is een wettelijk kader voor de bescherming van bedreigde diersoorten. Veel beschermde gebieden zijn gecreëerd in het kader van het National Biodiversity Action Plan om unieke ecosystemen te beschermen en te behouden, 64 wetlands staan ​​op de lt van de Ramsar-conventie en 16 sites zijn ingeschreven als werelderfgoed . Australië is gerangschikt 13 e in 2005 ranking van de Environmental Sustainability Index .

galerij berichtKlik op een miniatuur om deze te vergroten.

Impact van menselijke activiteiten

Het land is de achtste uitstoter van broeikasgassen per hoofd van de bevolking in 2015.

klimaten

Klimaatzones in Australië:
 • Equatoriaal.
 • Tropisch.
 • Subtropisch.
 • Woestijn en woestijnsteppe.
 • Weide en savanne.
 • Gematigd.
Satellietfoto van de Great Barrier .

De noordelijke en noordoostelijke kusten hebben een tropisch klimaat . Van december tot april is het erg heet ( 29 °C in Darwin, 26 °C in Cairns ) en erg vochtig met tropische zomerregens. Het regent 15 tot 20 dagen per maand. Zo valt in december 225 mm water in Cairns en Darwin, in januari en februari van 300 naar 400 mm, in maart 300 mm in Cairns en 450 mm in Darwin. Vanaf half april worden de regens minder frequent en dalen de temperaturen een beetje, terwijl ze hoog blijven ( 26 ° C van mei tot september in Darwin, 22 ° C in Cairns). Van mei tot september, wat overeenkomt met de winter, zijn daarom de meest aangename maanden met droog weer en milde temperaturen. Vanaf oktober begint het weer te regenen en lopen de temperaturen flink op.

De oostkust heeft een vochtig subtropisch klimaat en regens zijn er het hele jaar door overvloedig. In Sydney regent het gemiddeld 12 tot 14 dagen per maand van het jaar met 75 tot 125 mm water. Het is zomer, van december tot maart, dat de temperaturen het aangenaamst zijn ( 22 ° C in Sydney), de warmste maanden zijn januari en februari. In oktober en november, evenals in april, is het 18 ° C, en van mei tot september is het weer alleen verfrissend tussen 12 en 15 ° C, waarbij juli de koelste maand is.

Mount Hotham : Australië is het droogste en vlakste continent, maar het heeft ook alpiene gebieden in de Australische Cordillera en Tasmanië .

Het Tasmaanse eiland ten zuidoosten van het continent heeft een zeeklimaat, gekenmerkt door een constante vochtigheid, milde winters ( 4 °C ) en koele zomers ( 17 °C ). Het is de natste staat van Australië, een van de weinige die geen problemen heeft met watertekorten.

De zuid- en zuidwestkust profiteren van een mediterraan klimaat . Van april tot oktober krijgen ze winterregens (50 tot 75 mm per maand in Adelaide en Perth ). Het is een regenachtig en koel seizoen (11 tot 16 °C ). Juni en juli zijn de meest regenachtige en koelste maanden (16-19 regendagen in de maand, met slechts 11 °C in Adelaide en 13 °C in Perth). Aan de andere kant, de zomer van december tot maart, is het weer erg goed, het weer is droog; niet meer dan 5 regenachtige dagen per maand en de temperaturen zijn zeer aangenaam (20 tot 23 ° C ), januari en februari zijn de heetste en droogste maanden. In oktober en november en in april is het weer droog, maar de gemiddelde temperatuur ligt rond de 16 tot 19 °C . Tijdens de Australische zomer lijdt de regio onder branden in tijden van droogte en harde wind: in 1983 hadden bosbranden 75 mensen het leven gekost in het zuiden van het land en in de staat Victoria. Die van februari 2009 veroorzaakten minstens 181 doden en aanzienlijke verwoestingen ( 365.000 hectare, 1.000 huizen).

Aan de westkust is de zomer, van november tot april, vochtig en heet. De temperaturen in de schaduw zijn dan 30 ° C in Broome, december is de warmste maand, en het regent 6 tot 10 dagen per maand met 75 tot 150 mm water. Aan de andere kant is de winter, van mei tot oktober, erg droog met zeldzame regens, zelfs onbestaande in Broome van juli tot oktober en temperaturen die variëren van 21 tot 26 ° C, waarbij juni de minst hete maand is ( 21 ° C in Broome ). Het is het gezelligste seizoen.

Het binnenland heeft een bijna woestijnklimaat . De regens gedurende het jaar zijn zeldzaam, niet meer dan 1 tot 4 dagen per maand. De zomer, van november tot maart, is heet (25 tot 28 ° C in Alice Springs ) met een hitte die moeilijk te verdragen is omdat de luchtvochtigheid varieert van slechts 28 tot 35%. In september en oktober, evenals in april, zijn de temperaturen mild (van 18 tot 22 ° C in Alice Springs) maar altijd een lage luchtvochtigheid: 30 tot 40%. Van mei tot augustus is het koel (12 tot 15 °C in Alice Springs) en komt de luchtvochtigheid nooit boven de 50%. Daar zijn het eerder september, oktober en april, de aangenaamste maanden.

Effecten van de opwarming van de aarde

Door de opwarming van de aarde is het risico op bosbranden toegenomen. Reeds onder de 1 graad opwarming breidt het bosbrandseizoen zich “met veel vertrouwen” uit. Dit effect kan worden waargenomen in Australië. Uit het klimaatrapport van het Australian Bureau of Meteorology en onderzoeksorganisatie CSIRO blijkt dat het brandrisico de afgelopen decennia flink is toegenomen. Het rapport vat het als volgt samen: “Klimaatverandering, inclusief stijgende temperaturen, draagt ​​bij aan deze veranderingen. " Bosbranden in Australië in 2019 hebben een recordgebied van ongeveer een miljoen hectare in brand gestoken. Dit komt overeen met een kwart van de oppervlakte van Zwitserland. Enkele honderden huizen werden het slachtoffer van de vlammen.

Temperatuurrecords werden bereikt in met een maximale gemiddelde opgenomen 41,9 ° C . Terwijl het land al geteisterd wordt door eerdere en heviger branden en een recorddroogte, heeft deze hittegolf gevolgen voor het land: tekort aan drinkwater, giftige dampen, levensstijl.

Geschiedenis

Prehistorie

De primitieve kunst van Kakadu National Park .

De exacte datum van de eerste menselijke aanwezigheid in Australië is nog steeds onderwerp van veel onderzoek. Er is sterk wetenschappelijk bew van menselijke aanwezigheid ongeveer 50.000 jaar geleden . Het is een tijd van enorme ecologische onrust in Australië en het wordt beschouwd als het gevolg van menselijke kolonisatie. De Mungo Man is een voormalige inwoner van Australië die daar ongeveer 40.000 jaar leefde tot het Pleistoceen en werd ontdekt aan de rand van Lake Mungo, in het zuiden van New South Wales, 3000 km van de kust van Noord-Australië. Hij was begraven met een ceremonieel. Bij hem werden stenen werktuigen, botten van uitgestorven wombats en gigantische kangoeroes gevonden . Deze overblijfselen zijn de oudste menselijke resten die in Australië zijn gevonden, maar hun leeftijd is nog steeds controversieel. Recente studies van mitochondriaal DNA zouden twijfel doen rijzen over de unieke oorsprong van de mensheid, die ook controversieel is.

Er bestaat echter enige speculatie over de meer afgelegen oorsprong van de eerste Australische populaties, tot 100.000 jaar geleden . Deze vroege Australiërs zijn de verre voorouders van de huidige Australische Aboriginals . Ze zouden zijn aangekomen via landbruggen die ontstonden met de Würm-tijd en het oversteken van vrij grote zeeën in Zuidoost-Azië . Op basis van mitochondriaal DNA dateert een reconstructie van de grote menselijke migraties uit de prehistorie de komst van Homo sapiens in Australië tot 70.000 jaar geleden. Er zijn veel soorten planten en dieren die veel voorkomen in Australië, Papoea-Nieuw-Guinea en een paar Indonesische eilanden, wat suggereert dat er landbruggen tussen deze landen moeten zijn geweest. Ze zouden zijn gesloten toen de zeeën opkwamen. Het einde van de tijd isoleerde toen Nieuw-Guinea en Tasmanië van het vasteland, en de Australische Aboriginals begonnen aan een lange periode van isolement zonder invloed van buitenaf.

De volkeren van Australië en de Indonesische archipel, waarvan de inwoners lange tijd ondernemende zeelieden en handelaren waren, hebben uitwisselingen tussen hen ontwikkeld. Zeelieden uit het zuiden van Celebes in Indonesië kwamen naar de noordelijke kusten van Australië, die ze Marage noemden, om op zeekomkommers te vissen .

In 1788 werd Australië bevolkt door ongeveer 250 stammen, verspreid over het hele continent, die elk hun eigen taal, wetten en stamgrenzen hadden met een totale bevolking van naar schatting 350.000 mensen: ze vertegenwoordigen de oudste cultuur die op aarde bestaat.

Deze bevolkingsgroepen hadden een gemeenschappelijke mythologie die de tijd van dromen werd genoemd ( Tjukurpa in de Anangu- taal ) of de droom . De "droomtijd" verklaart de oorsprong van de wereld, Australië en zijn mensen. Volgens deze traditie ontstonden gigantische wezens zoals de Rainbow Serpent uit het land, de zee en de lucht en creëerden ze leven en landschappen. Hun gigantische lichamen vormden de bodem, creëerden rivieren en bergketens, en hun geest bleef in de aarde, waardoor het heilig werd voor de inheemse volkeren.

Inheemse Australische kunst is een van de oudste tradities ter wereld. De oudste inheemse kunstvormen zijn schilderijen en gravures, waarvan sommige 30.000 jaar oud zijn. Er werd vooral traditionele muziek gezongen, maar de Aborigines konden muziekinstrumenten zoals didjeridoos als begeleiding gebruiken. Het beroemdste tijdverdrijf van de Australische Aboriginals is de sportbeoefening van de boemerang : een object met twee bladen, stijf en plat, hoekig of hoekig, voorzien van vastberaden profielen die, op een bepaalde manier met de hand gegooid, vliegend ronddraaiend. . Deze inheemse creaties van oude oorsprong blijven vandaag de dag symbolen van de Australische natie.

Terra Australis Incognita

De Dauphin wereldkaart (circa 1547) met voorstelling van de westkust van Australië ( La Grande Jave ). Kaart van de kaartschool van Dieppe .

Eeuwenlang hebben Europeanen het bestaan ​​aangenomen van een groot zuidelijk land. De eerste Europeaan die Australië bezocht, was misschien de Portugese ontdekkingsreiziger Cristóvão de Mendonça in 1522 en sommige historici hebben de theorie van de ontdekking van Australië door de Portugezen voorgesteld .

Het lijkt erop dat Cristóvão de Mendonça in 1522 een van de planisferen van de Duitse cartograaf Johann Schöner gebruikte . In 1515 produceerde hij zelfs een aardbol die het zuidelijk halfrond voorstelde, een land van indrukwekkende afmetingen dat de contouren van Australië overnam. Hij hervatte dit werk, dat hij in 1520 verdiepte in een nieuwe wereldkaart. Deze Terra Australis ligt aan weerszijden van de Straat van Magellaan . Deze geografische ligging zou meer overeenkomen met die van het Antarctische continent, maar de contouren doen denken aan die van het Australische continent, net als de vegetatie die op dit land is getekend. Het blijft om te begrijpen hoe Johann Schoener en andere Europese geografen van het begin van de XVI e eeuw waren zich bewust van het bestaan van de Terra Australis . Volgens de aannames van Gavin Menzies, een grote Chinese vloot, onder bevel van Zheng He, zou de Australische kusten hebben benaderd aan het begin van de XV e eeuw. Deze hypothese van Chinese rondvaart zou de basis zijn van geografische kennis die door de Chinezen zelf werd overgedragen en die bekend was bij Arabische en Europese reizigers en handelaren, zoals Marco Polo of Jean de Mandeville .

Grafieken en portolans de XVI ste eeuw van de Dieppe kaarten vertegenwoordigen Australië als de Jave la Grande . Portugese zeevaarders werkten samen met de cartografen van deze beroemde school. Nicolas Vallard, Jean Rotz, Pierre Desceliers, Nicolas Desliens en andere cartografen Franse en vertegenwoordigde de exacte contouren van Australië uit het midden van de XVI e eeuw.

In 1570 maakte Abraham Ortelius een wereldkaart met de noordelijke contouren van Australië onder de naam Terra Australis . In die tijd was de hypothese van een enkel zuidelijk continent dat Australië en Antarctica verbindt in orde.

galerij berichtKlik op een miniatuur om deze te vergroten.

Verkenningen door Europeanen (1606-1788)

Eeuwenlang hebben Europeanen het bestaan ​​aangenomen van een groot zuidelijk land. In 1721 plaatste Jonathan Swift Gulliver's Travels in de buurt van het mysterieuze land beschreven door de Nederlandse ontdekkingsreiziger Abel Tasman .

Het was pas in de XVII ste eeuw dat het eiland wordt het onderwerp van Europese exploratie. Sommige expedities zagen de beroemde Terra Australis : de Nederlander Willem Jansz werd in 1606 de eerste Europese bezoeker die Australië identificeerde. Zijn boot, de Duyfken, ging voor anker bij Kaap York . In een later verslag beschrijft een Nederlander het gebied dat hij ziet als "onbebouwd en bevolkt door woeste zwarte en wrede barbaren, die enkele van onze zeelieden hebben afgeslacht" . De Spanjaard Luis Váez de Torrès zal volgen, op een missie voor zijn land in 1607, de Nederlander Dirk Hartog in 1616, Jan Carstensz in 1623 en Abel Tasman in 1642. Deze laatste geeft zijn naam aan het eiland Tasmanië, maar hij noemde zichzelf naar admiraal en gouverneur Anthony van Diemen : "Van Diemenslandt" .

In 1770 nam de ontdekkingsreiziger James Cook tweederde van het eiland in bezit voor het Koninkrijk Groot-Brittannië .

Ongeveer 150 jaar voor de aankomst van Britse kolonisten in Botany Bay, werden Nederlandse zeelieden de eerste Europese inwoners van Australië, toen hun schip de Batavia verging opop de Abrolhos- archipel van Houtman, koraaleilandjes in West-Australië . 300 overlevenden overleven 4 maanden op deze eilanden van een paar honderd meter lang. Maar tijdens deze periode en voordat er hulp arriveert, vermoorden Jeronimus Cornelisz en zijn groep 125 van de schipbreukelingen. Deze zaak staat bekend als de "Horror van Batavia ". De hoofdrolspelers worden uiteindelijk beoordeeld en voor het grootste deel geëxecuteerd (ter plaatse of in Java). Twee van hen, Wouter Loos en Jan Pelgrom, zullen echter worden achtergelaten op de terugweg naar de Australische kust en worden de eerste twee Europese inwoners van het continent.

In 1644 produceerde de Franse cartograaf Melchisédech Thévenot een kaart die in detail de westkust van Australië weergeeft, die hij Nova Hollandia noemde . In 1688 produceerde de Italiaanse cartograaf Vincenzo Coronelli onder de naam "New Holland" twee monumentale aardbollen, waarvan er één nauwkeurig Australië voorstelt .

De eerste Britse ontdekkingsreizigers waren William Dampier aan de westkust in 1688 en 1699 en luitenant James Cook die in 1770, misschien 250 jaar na de Portugese zeevaarder Cristóvão de Mendonça, tweederde van het eiland in bezit nam voor het Koninkrijk van Groot. Groot-Brittannië, ondanks orders van koning George III dat hij eerst een verdrag moet sluiten met de inheemse bevolking. Zijn rapport in Londen waarin Australië onbezet wordt verklaard ( Terra nullius ) maakt de oprichting mogelijk van een strafkolonie, wat als praktisch wordt beschouwd na het verlies van de Amerikaanse koloniën aan Groot-Brittannië.

Cook noteert zijn indrukken van de Aboriginals van New Holland in zijn dagboek: “in werkelijkheid zijn ze veel gelukkiger dan wij Europeanen… Ze leven in de rust die niet wordt verstoord door de ongelijkheid van de toestand. Het land en de zee voorzien hen van alles wat ze nodig hebben om te leven... Ze leven in een aangenaam klimaat en hebben een zeer gezonde lucht... ze hebben geen overvloed " . Cook wordt vergezeld door de beroemde botanicus Joseph Banks die versteld staat van de unieke flora en fauna van de oostkust van Australië en de Europese kolonisatie steunt.

De , het schip Le Gros Ventre onder het bevel van Louis Aleno de Saint-Aloüarn is in zicht van Kaap Leeuwin en vaart langs de kust van New Holland om de 30 Naturaliste-pas te bereiken en voor anker te gaan in de Bay of Marine Dogs ( Shark Bay ) ten noorden van Dirk Hartog Island, ongeveer 700 km ten noorden van het huidige Perth. De Gros Ventre is het begeleidende schip voor de expeditie van Yves de Kerguelen die, de, heeft zojuist de eilanden gezien die zijn naam dragen. Volgens de instructies ging Saint Alouarn, ziek, naar het oosten. Terwijl hij voor anker ligt in Shark Bay, verliest Le Gros Ventre twee van zijn ankers, begraaft een matroos die stierf aan scheurbuik, terwijl Rosily's vlag aan de voet van een struik een fles plaatst met een perkament en twee schilden met de beeltenis van koning Lodewijk XV. Deze voorwerpen zijn gevonden op, tijdens een opgravingscampagne onder leiding van Myra Standbury en Philippe Godard.

Dertien jaar na de ankerplaats van Saint-Alouarn in de Shark Bay, koos de Franse regering van Lodewijk XVI Jean-François de La Pérouse uit om een wereldexpeditie te leiden met als doel de ontdekkingen van James Cook in de Stille Oceaan te voltooien, maar na een lange reis naar Australië, hij komt aan in Botany Bay net na de Britse Eerste Vloot van kolonisten. Zijn expeditie verdween in 1788 lichaam en eigendom in Vanikoro, op de Salomonseilanden .

Van kolonisatie tot onafhankelijkheid (1788-1900)

Melbourne was tot 1908 de hoofdstad van Australië en is nu de thuisbasis van het voormalige Australische parlementsgebouw.

De Britse kolonisatie van New South Wales begon met de oprichting van een 1030-persoons gevangeniskamp (met 736 gevangenen) in Port Jackson ( Sydney ) door kapitein Arthur Phillip de. De reis vanuit Engeland is de langste die ooit door zo'n grote groep is gemaakt. De eerste dagen worden gekenmerkt door een aanzienlijke sterfte onder de aankomsten. Deze vroege jaren hebben de bijnaam "de hongersnoodjaren" en werden voornamelijk veroorzaakt door het gebrek aan landbouwvaardigheden, de slechte kwaliteit van gereedschap en de lage hoeveelheden voedsel die beschikbaar waren.

Gouverneur Arthur Phillip kreeg de taak om relaties met de Aboriginals aan te gaan en in "vriendschap en vriendelijkheid" met hen te leven, maar Europese ziekten, alcohol en koloniale expansie oefenden al snel een vernietigend effect uit op de inheemse bevolking. Bennelong (1764-1813), een Eora Aboriginal uit Sydney, ontvoerd door de kolonisten en de eerste tussenpersoon tussen Britse kolonisten en Aboriginals, werd met een van zijn metgezellen de eerste Australiërs die naar Europa reisden. Er zijn andere bemiddelaars, zoals Bungaree die Matthew Flinders vergezelde op zijn eerste reis door Australië in 1803. Er zijn ook militante verzetsstrijders zoals Pemulwuy ; in 1790, doodt een kolonist die hij ervan beschuldigt de Aboriginals te hebben vermoord. Vanaf 1792 voerde hij herhaalde aanvallen uit op kolonisten. Hij werd uiteindelijk gevangengenomen in 1802. Zijn hoofd werd afgehakt en naar Londen gestuurd, samen met een brief waarin hij zijn moed uiteenzette, geschreven door gouverneur Philip King .

De Rum Revolt van 1808 is de enige militaire omverwerping van een regering in de Australische geschiedenis. William Bligh, de toenmalige gouverneur van New South Wales, ligt aan de basis van deze opstand wanneer hij de handel probeert te normaliseren door het gebruik van sterke drank als betaalmiddel voor producten te verbieden. Het New South Wales Corps, een infanteriekorps dat in de regio is geïnstalleerd en betrokken is bij deze handel, accepteerde zijn inmenging niet. De ruzie ontaardde in een militaire opstand. William Bligh wordt gearresteerd door het New South Wales Corps, dat de kolonie overneemt. Bligh werd meer dan een jaar vastgehouden, totdat hij ermee instemde terug te keren naar Engeland.

In 1809 verving de Britse regering Bligh door Lachlan Macquarie, gouverneur van 1810 tot 1821, die een belangrijke rol speelde bij de transformatie van deze strafkolonie tot een nieuwe basis voor civiele nederzettingen. Hij besluit dat veroordeelden die hun straf hebben uitgezeten, moeten worden teruggeplaatst in de samenleving op de rang die zij hadden vóór hun veroordeling. Zeer winstgevende wolexport wordt georganiseerd met Europa en grote openbare gebouwen worden gebouwd door de architect Francis Greenway .

Het parlement van New South Wales is het oudste parlement van Australië en stamt uit 1824. Vrouwen kregen stemrecht in 1902.

In 1803 werd in Terre Van Diemen (nu Tasmanië ) een kolonie gesticht . De rest van het Australische continent (nu West-Australië ) werd uitgeroepen Britten in 1829. Zoals de Britse nederzettingen groeide, werd New South Wales onderverdeeld in een aantal afzonderlijke kolonies: Australië -South in 1836, Victoria in 1851 en Queensland in 1859. De Northern Territory was opgericht, als onderdeel van Zuid-Australië, in 1863. Het scheidde zich ervan af in 1911. Zuid-Australië, West-Australië en Victoria werden gecreëerd als vrije kolonies, dat wil zeggen als kolonies die geen Britse gevangenen ontvingen, maar vrij snel de laatste twee accepteerden en vonden een goedkope arbeidskracht voor het markeren van het land. Het sturen van gevangenen naar New South Wales stopte in 1848 na gewelddadige protesten van de inwoners.

De inheemse bevolking, geschat op 350.000 mensen ten tijde van de komst van de eerste Europeanen, neemt in de 150 jaar na deze komst af, voornamelijk door de introductie van nieuwe infectieziekten, maar ook als gevolg van haar bewegingen en de verandering van haar modus van het leven. Volgens historicus Geoffrey Blainey, tijdens de kolonisatie van Australië: “Op duizend geïsoleerde plaatsen waren er geweer- en speerdoden. Erger nog, pokken, mazelen, griep en andere nieuwe ziekten verspreidden zich van de ene inheemse gemeenschap naar de andere en decimeerden ze... De belangrijkste veroveraar van de Aboriginals was ziekte en zijn bondgenoot, demoralisatie ” . De scheiding van kinderen van hun families om hun een Europese manier van leven op te leggen, wordt door sommige historici en Aboriginals beschouwd als genocide omdat het de vermindering van de inheemse bevolking heeft bevorderd. Deze mening wordt niet gedeeld door sommige commentatoren die beweren dat de feiten op politieke en ideologische gronden zijn versterkt en verdraaid. Deze gebeurtenissen zijn gegroepeerd onder de naam History Wars in Australia. De verplichte plaatsing van inheemse kinderen van gemengd ras uit inheemse gemeenschappen, om hen een Europees onderw te geven, werd tussen 1909 en 1969 bij wet toegestaan ​​in Australië. In 2008 vroeg premier Kevin Rudd na een periode van nationale discussie om vergeving voor dit beleid, namens het Australische parlement.

De XIX e eeuw was een periode van uitdagende verkenningen van de Europeanen in Australië. De eerste rondvaart van het continent werd in 1803 uitgevoerd door Matthew Flinders . Het was Flinders die voorstelde om de naam Australië op het continent toe te passen. Rond dezelfde tijd stuurde Napoleon Bonaparte Nicolas Baudin om de Australische kustlijn voor Frankrijk te onderzoeken. De expeditie van Hume en Hovell doorkruiste het land tussen Sydney en Geelong in 1824. Charles Sturt verkende de Murray-Darling in 1830, waarbij hij gebruik maakte van inheemse afgezanten om zijn aankomst aan elke stamgrens aan te kondigen. John McDouall Stuart bereikte het geografische centrum van het continent in 1860.

De eerste ontdekkingsreizigers leden grote ontberingen. Edmund Kennedy, die in 1848 een verkenningstocht naar Cape York leidde, en de meeste van zijn team werden gedood door Aboriginals. Ludwig Leichhardt, Pruisische ontdekkingsreiziger en natuuronderzoeker, leidde drie expedities in Australië en verdween tijdens de laatste. Charles Sturt contracten scheurbuik terwijl het leiden van een expeditie naar het centrum van het continent om te proberen een binnenzee die niet bestaat vinden. De beroemdste van alle expedities in 1861 was de Burke and Wills-expeditie die het continent van zuid naar noord doorkruiste (een traject van 2.800 kilometer) waar de twee ontdekkingsreizigers stierven bij Cooper Creek, een paar uur lopen van de rest van hun groep . De enige overlevende van de expeditie werd verzorgd door de lokale Aboriginals. De betrekkingen tussen Europese ontdekkingsreizigers en de inboorlingen liepen sterk uiteen: Sir Thomas Mitchell lette goed op inheemse plaatsnamen - en om deze reden is 70% van de namen van Australische plaatsen van inheemse oorsprong; maar ook andere ontdekkingsreizigers van de XIX e eeuw hebben niet deze straf gegeven en namen werden verloren.

De vestiging van herders in het binnenland is vaak een oorzaak van conflicten met de Aboriginals, maar de vaardigheden van inheemse herders zijn de bron van aanzienlijke besparingen. Religieuze missies bieden vaak asiel tijdens conflicten en faciliteren kolonisatie. In de XIX e eeuw, de Europeanen nam de controle van de meeste delen van het land.

De eureka-vlag van de opstand van 1854 .

De jaren 1850 en 1860, de tijd van de goudkoorts, zagen een snelle uitbreiding van de bevolking, wat leidde tot een toename van de welvaart maar ook tot enige sociale spanning - met name de opstand van de Eureka-opstand in 1854, die de introductie van universele mannelijke kiesrecht in Victoria. In de periode van 1855 tot 1890 werden de zes koloniën elk autonoom, de een na de ander en voerden hun eigen zaken. Mannen, inclusief autochtonen, mochten stemmen in Zuid-Australië, Victoria en New South Wales in de jaren 1850 en in Tasmanië in 1896. Queensland kreeg autonomie in 1859 en Australië-West in 1890, maar deze koloniën ontzegden hun Aboriginals het recht om te stemmen. De Britse wet werd in elke kolonie gehandhaafd, toen het Verenigd Koninkrijk elk van hen een verantwoordelijke regering toestond en hen in de loop van de tijd meer en meer autonomie verleende. De Britse regering behield de controle over gebieden als buitenlandse zaken, defensie en internationale handel.

De gouden eeuw van bushrangers was zeker het tijdperk van de goudkoorts . De bushrangers zijn outlaws die in de bush weten te overleven door zich voor de autoriteiten te verstoppen. Er wordt aangenomen dat meer dan 2000 bushrangers door de Australische uitgestrektheid zwierven, van de eerste ontsnapte veroordeelden tot het einde van de bushrangers, het laatste gevecht was dat van Ned Kelly in Glenrowan in 1880. De meest gewelddadige aanvallen van bushrangers vonden plaats in Tasmanië . Honderden veroordeelden waren op vrije voeten, boerderijen werden verlaten en de staat van beleg afgekondigd. De Aboriginal bushranger Musquito daagde de koloniale autoriteiten uit en leidde aanvallen op de kolonisten.

De bushranger Ned Kelly tijdens zijn proces.

Bushrangers wonnen vaak de sympathie van het publiek en belichaamden romantiek en rebellie tegen koloniale autoriteiten, wier hardheid en anti-katholicisme niet bevielen. Sommige Bosjesmannen, en vooral Ned Kelly in zijn brief van Jerilderie, presenteerden zich als politieke rebellen. Bushrangers verschijnen regelmatig in Australische literatuur, muziek, film en televisie: Jack Donahue, Dan Morgan, alias "Mad Dog" en Ned Kelly (was het onderwerp van de eerste speelfilm in de geschiedenis (meer dan een uur), The Story of the Kelly Gang, geproduceerd in 1906).

Ondanks zijn zeer landelijke economie, blijft de bevolking van Australië hoogst stedelijk, voornamelijk geconcentreerd in de steden Melbourne en Sydney . Gefinancierd door welvaart van de Gold Rush, werd de National Gallery of Victoria opgericht in 1861 en begon het werk van Europese meesters te verzamelen, evenals de nieuwe Australische schilderscholen. In 1854-6 produceerde de Australische uitvinder James Harrison met behulp van dampcompressie 's werelds eerste praktische koelkast in Victoria. Zijn uitvinding maakte het later mogelijk vlees naar Europa te exporteren. Dit draagt bij aan de welvaart door de wol-industrie en de goudwinning bracht tijdens de XIX e eeuw. De regels van het Australische voetbal werden in 1858 in Melbourne vastgelegd. In de jaren 1880 was Marvelous Melbourne de op één na grootste stad van het Britse rijk.

Australië kreeg ook een reputatie als arbeidersparad en laboratorium voor sociale hervormingen. Zij was degene die de eerste geheime verkiezingen organiseerde en de eerste regering van een gekozen Labour-partij won . De Labour Party vindt zijn oorsprong in de arbeidersbewegingen die begin jaren 1890 werden opgericht in de koloniën die later de Australische federatie zouden vormen.

De eerste organisatie voor vrouwenkiesrecht werd in 1884 in Victoria opgericht. In 1894 zouden vrouwen in Zuid-Australië dit recht krijgen.

Tegen het einde van de XIX e eeuw, de kunst van schilders, zoals de Heidelberg School en proza schrijvers als Banjo Paterson en Henry Lawson gaf aanleiding tot een groeiend gevoel van nationale identiteit en politici als Sir Henry Parkes en Sir Edmund Barton campagne gevoerd voor een onafhankelijke federatie van kolonies, met koningin Victoria als soeverein .

Federatie en Wereldoorlogen (1901-1945)

De opening van het eerste Gemenebestparlement van Australië, de , na de Australische federale verkiezingen van 1901, de eerste in zijn soort.

De , de Federatie van Kolonies werd voltooid na 10 jaar zwangerschap en het Gemenebest van Australië werd geboren als een heerschappij van het Britse Rijk . Tussen 1901 en 1911 zal de hoofdstad tijdelijk in Melbourne worden gevestigd, maar het is op een grondgebied dat in 1911 door New South Wales aan de federale regering werd afgestaan ​​dat de nieuwe federale hoofdstad, Canberra, zal worden gebouwd . In 1902 kregen vrouwen in alle staten het recht om te stemmen en het recht om zich verkiesbaar te stellen. In 1901 nam Australië een wet aan die niet-blanken verbiedt zich te vestigen.

Aan het begin van de Eerste Wereldoorlog sloot Australië, dat toen 5 miljoen inwoners telde, zich bij de geallieerden aan ; 416.000 Australiërs zullen deelnemen aan dit conflict waarbij 60.000 van hen zullen sterven. Australië is het enige land dat bijvoorbeeld afziet van het neerschieten van zijn soldaten. De Australische strijdkrachten vochten met name bij Gallipoli (met ANZAC ), bij Beersheba, bij de Slag aan de Somme en bij Ieper .

De , begint de landing van de ANZAC in Gallipoli, op een smal voorgebergte bekroond door vestingwerken, met uitzicht op bijna onbegaanbare hellingen. De Turken stichtten een hellevuur, maar de Australiërs slaagden er rond zes uur 's ochtends in om de top van de eerste heuvel te bezetten. De jonge Turkse generaal Kemal Pasha ( Mustafa Kemal Atatürk ) lanceerde een tegenaanval. 8.141 Australiërs zullen tegen het einde van de strijd sterven. In Australië wordt de nederlaag van Gallipoli herinnerd als een "vuurdoop" voor het leger en de nieuwe Australische natie. Daar vindt elk jaar een ceremonie plaats op( ANZAC-dag ).

In , aan de zijlijn van de Slag aan de Somme, was Fromelles het toneel van gevechten tussen het Gemenebest (vooral Australië) en Duitse soldaten, waarbij ongeveer 7.000 doden en gewonden vielen in de geallieerde gelederen. De, een nieuwe begraafplaats waar ongeveer 200 lichamen rusten, wordt ingehuldigd in aanwezigheid van Prins Charles en Quentin Bryce, evenals vele families van soldaten.

Slag bij Amiens The, doek door William Longstaff . 46.000 Australiërs stierven tijdens de gevechten in Frankrijk.

De Australiërs van de 4 e Light Cavalry ook genoemd: 4th Light Horse Brigade, onder bevel van brigadegeneraal William Grant, waardoor de lading op de Ottomaanse loopgraven en het bezit van de put te nemen Beersheba . Deze gebeurtenis wordt vaak beschreven als de laatste zegevierende cavalerielast in de geschiedenis.

Australiërs spelen een beslissende rol aan het einde van de oorlog. De, de Slag bij Amiens, geleid door Australische troepen, zag de eerste grote overwinning van de oorlog voor het Britse leger. De Duitse generaal Ludendorff zal over de strijd spreken als "de zwarte dag van het Duitse leger" . De, Generaal John Monash, commandant van de Australische strijdkrachten wordt op het slagveld geridderd door koning George V (dit was de eerste keer in 200 jaar dat een Britse monarch een officier eerde). Monash organiseerde vervolgens de aanval op de Duitse verdediging voor de Slag om de Hindenburglinie . De geallieerden slagen erin een bres te slaan en de, eisen de Duitsers een wapenstilstand .

In 1919 ondertekende premier Billy Hughes het Verdrag van Versailles namens Australië, waarmee het het eerste internationale verdrag werd dat door dit land werd ondertekend. In Versailles eiste Hughes zware schadevergoedingen van Duitsland en kwam hij vaak de president van de Verenigde Staten, Woodrow Wilson, tegen, die Hughes beschreef als een "boefje emmer..." . "Ik spreek voor 60.000 Australische doden ... voor hoeveel spreek je? ' Vroeg Hughes aan Wilson. Hughes slaagde erin Australische controle te krijgen over de voormalige Duitse kolonie Nieuw-Guinea en een plaats in de nieuw gevormde Volkenbond .

Historicus Geoffrey Blainey schreef over de "tirannie van de afstand" als een constante uitdaging in de ontwikkeling van de Australische natie. Qantas, de op één na oudste luchtvaartmaatschappij ter wereld die nog steeds in bedrijf is, werd in 1920 in de Outback opgericht. Reverend John Flynn richtte in 1928 de Royal Flying Doctor Service op, 's werelds eerste luchtambulancedienst en datzelfde jaar maakte Sir Charles Kingsford Smith de eerste oversteek van de Stille Oceaan per vliegtuig tussen de Verenigde Staten en Australië (hij maakte ook de eerste non-stop oversteek van Australië en de eerste vlucht tussen Australië en Nieuw-Zeeland).

In de jaren dertig veroorzaakte de Grote Depressie een ernstige economische crisis in Australië. In 1931 publiceerde Jack Lang ( premier van New South Wales ) zijn eigen plan om depressie te bestrijden, wat in tegenstelling was met andere regeringen en de federale regering. Lang was fel gekant tegen het federale plan van Labour James Scullin, dat opriep tot verdere bezuinigingen op de overheidsuitgaven om de begroting in evenwicht te brengen. Lang nam alle staatsfondsen op die op federale bankrekeningen stonden en hield ze in contanten bij de Kamer van Koophandel, zodat de federale overheid geen toegang meer had tot het geld. Gouverneur Sir Philip Game liet Lang weten dat hij van mening was dat deze actie onwettig was. Lang hield stand en, in, de gouverneur verwijderde zijn ambt uit Lang en benoemde de leider van de oppositie-premier. Het was de enige keer dat een Australische staat de overheid werd uit zijn ambt verwijderd door een gouverneur tot gouverneur-generaal Sir John Kerr verdreven Gough Whitlam de regering in 1975.

Tijdens de depressie vonden Australiërs troost in sport. Vooral de heldendaden van paard Phar Lap en cricketspeler Don Bradman inspireerden de natie.

Hoewel Australië onafhankelijk werd, behield de Britse regering enkele bevoegdheden over de Dominion tot het Statuut van Westminster in 1931, geratificeerd door het parlement van Australië in 1942.

Australische en Nederlandse krijgsgevangenen in Tarsau, Thailand in 1943. 22.000 Australiërs werden door de Japanners gevangengenomen. Ongeveer 8.000 zullen sterven in detentieomstandigheden.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog : Douglas MacArthur, leider van de geallieerde strijdkrachten in Azië, en John Curtin, Australische premier.

De invasie van Polen door de nazi's leidde tot de oorlogsverklaringen van Groot-Brittannië en Australië in 1939. Het Australische leger zou als eerste de opmars van de Duitse en Japanse legers stoppen: het stoppen van het Afrika Korps van Erwin Rommel naar Tobruk in 1941, en de Japanse opmars naar Milne Bay in 1942.

De Australiërs vochten mee in de Slag om Griekenland, de Slag om Kreta en het Beleg van Tobroek, maar in, besluit Japan Pearl Harbor bij verrassing te bombarderen en tegelijkertijd bezet het Japanse leger de Britse, Nederlandse en Amerikaanse bezittingen in Zuidoost-Azië en bedreigt het zelfs Australië. Het grootste deel van het Australische leger wordt teruggeplaatst naar de regio Azië - Pacific . De Japanners veroverden in 1942 het bolwerk van de Commonwealth-Britse troepen in Singapore . 14.972 Australische soldaten werden krijgsgevangen gemaakt, van wie er ongeveer 2.650 stierven tijdens het bouwen van de lijn van de Death Railway, Birma - Thailand (onder de Australische gevangenen van de beroemdste oorlogsfiguren zijn onder meer dokter Edward Dunlop en verpleegster Vivian Bullwinkel ). De luchtdienst van het Japanse keizerlijke leger en die van de marine leidden een bombardementscampagne tegen civiele en militaire doelen in het noorden van Australië, in het bijzonder tegen de stad Darwin . Onderzeeërs van de Japanse keizerlijke marine voeren een reeks aanvallen uit op de steden Sydney en Newcastle . De Australische bevolking voelt de dreiging van een Japanse invasie boven het land hangen. De daaropvolgende mobilisatiecampagne zal de Battle for Australia worden genoemd .

De nieuwe premier John Curtin sluit vervolgens een overeenkomst met de Verenigde Staten, wat een fundamentele verandering in het buitenlands beleid van Australië betekent. In, arriveert de Amerikaanse generaal Douglas MacArthur in Australië en verklaart: " Ik kwam uit Bataan en ik zal terugkeren " ( "Ik verliet Bataan maar ik zal daar terugkeren" ). InTijdens de Slag om de Koraalzee, in het noordoosten van Australië, werd een Japanse invasievloot op weg naar Port Moresby teruggedreven door een groep Amerikaanse schepen. De Australische successen in de Slag om Milne Bay en de Kokoda Track-campagne kwamen tegen het einde van 1942 en markeerden de eerste overwinningen van geallieerde grondtroepen tegen de Japanners. Een paar honderd Australiërs houden de Kokoda Track tegen 6000 Japanners en hun commandant, luitenant-kolonel Ralph Honner, beschrijft de strijd als de Thermopylae van Australië . Vanuit Melbourne, waar hij het hoofdkwartier van zijn staf vestigde, begon generaal MacArthur de gebieden van de Stille Oceaan te heroveren, eiland voor eiland. DeTijdens de Battle of Leyte Gulf, Filippijnen, HMAS Australië werd de eerste geallieerde oorlogsschip te worden getroffen door een zelfmoordterrorist vliegtuig aanval .

Generaal Thomas Blamey tekende namens Australië de Japanse capitulatieakten tijdens de ceremonie aan boord van de USS Missouri op. Australische troepen accepteerden de overgave van hun Japanse tegenstanders tijdens ceremonies die werden gehouden in Morotai en op verschillende locaties in Borneo, Timor, Wewak, Rabaul, Bougainville en Nauru .

na 1945

Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog hebben meer dan 6,5 miljoen mensen uit ongeveer 200 landen zich in Australië gevestigd.

Na de oorlog werd Australië een van de oprichters van de Verenigde Naties . Herbert Vere Evatt werd verkozen tot voorzitter van de Algemene Vergadering tijdens de derde zitting van 1948 tot 1949 en hield toezicht op het opstellen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens . De Australische delegatie stelt een aantal hoofdartikelen van de verklaring op, zoals de bescherming van economische rechten, sociale bescherming, vakbondslidmaatschap en de bescherming van minderheden.

Onder het bewind van de liberale Robert Menzies (1949-1966) was de naoorlogse periode een periode van welvaart voor Australië. Het immigratiebeleid wordt verbreed door opeenvolgende regeringen en een groot aantal mediterrane immigranten is begonnen te arriveren. Menzies hervatte de handel met Japan, waardoor dat land later het Verenigd Koninkrijk kon vervangen als de belangrijkste handelspartner van Australië. In 1951 bracht Menzies Australië bij de ANZUS ( Australië, Nieuw-Zeeland, het Veiligheidsverdrag van de Verenigde Staten ); een militair pact tussen Australië, Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten . Australië stuurt troepen om te vechten tegen communistische troepen tijdens de noodtoestand in Maleisië van 1950 tot 1960 en tijdens de Koreaanse oorlog en de oorlog in Vietnam van 1962 tot 1972.

Australië was een pionier in de ruimtewedloop tijdens de Koude Oorlog . Het ruimteprogramma van Australië is gevestigd in Woomera . Australië wordt het 4 e natie om een satelliet te lanceren in de ruimte in 1967. De NASA maakt gebruik van Australische observatie stations in de buurt van Canberra en Parkes voor de missie van Apollo 11 in 1969.

Het ontwikkelingsplan van Snowy Mountains werd uitgevoerd tussen 1949 en 1974. Het omvatte de omleiding van rivieren om elektriciteit te produceren voor steden in het zuidoosten en om irrigatie van het droge binnenland van het land mogelijk te maken. De realisatie ervan vereist 100.000 werknemers uit 30 landen. Het multiculturele karakter van de werkzame beroepsbevolking draagt bij aan de diversificatie van de Australische maatschappij in XX ste eeuw .

In constitutionele termen bereikte premier Harold Holt een belangrijke hervorming met de referenda van 1967, waarin een grote meerderheid van de Australiërs (90%) stemde om de federale macht het recht te geven om wetten uit te vaardigen over de Aboriginals en hun integratie in de bevolking. In 1971 werd Neville Bonner de eerste inheemse senator van het federale parlement en Douglas Nicholls de eerste inheemse gouverneur van een Australische staat in 1976.

Het ontwikkelingsplan van Snowy Mountains werd uitgevoerd tussen 1949 en 1974 om elektriciteit te produceren voor steden in het zuidoosten en om irrigatie van het droge binnenland mogelijk te maken.

Holt heeft de Australische munteenheid op het decimale stelsel gezet . De, Holt duikt in een brekende golf op Cheviot Beach bij Melbourne en verdwijnt op tragische wijze.

De jaren zestig en zeventig waren een periode van artistieke groei voor Australiërs met het ontluikende succes van artiesten en intellectuelen zoals Barry Humphries, Germaine Greer en Robert Hughes ; het internationale succes van televisieseries als Skippy the Kangaroo in 1966 en zangers als de Bee Gees en AC/DC ; het begin van een periode van groot succes voor de Australische cinema en de inhuldiging van het Sydney Opera House in 1973 . Vanaf de jaren 70 benaderden de Aboriginals het acrylschilderen op canvas. De Western Desert kunststroming steeds een van de belangrijkste kunststromingen van de XX ste eeuw.

De cycloon Tracy verwoestte de stad Darwin ( Northern Territory ) of Bij , waarbij in 1974 71 mensen omkwamen en 837 miljoen dollar schade werd aangericht. Hij vernietigde meer dan 70% van de gebouwen in de stad Darwin, waaronder 80% van de huizen. Meer dan 20.000 mensen zijn dakloos op een bevolking van 49.000, een ramp die ongekend is in de Australische geschiedenis .

De Labour Party keerde in 1972 terug naar de regering, onder leiding van premier Gough Whitlam, die een programma van wetshervormingen indiende, maar in 1975 door gouverneur - generaal John Kerr werd ontheven na een langdurige constitutionele crisis veroorzaakt door een weigering van de senatoriale oppositie om stem een ​​financiële rekening; Whitlam verliest de daaropvolgende verkiezingen.

Bij de verkiezingen van 1975 keerde de Liberale Partij terug in de regering met Malcolm Fraser als premier. Fraser moedigt immigratie en multiculturalisme uit Azië aan . Fraser werd in 1983 verslagen door de Labour Party van Bob Hawke . De theoretische autoriteit van het Britse parlement over de Staten, die toen niet volledig werd afgeschaft, was met de Australia Act in 1986 . Het decennium van de jaren tachtig was een periode van modernisering van de Australische economie. In 1988 werd de tweehonderdste verjaardag van de aankomst van de Eerste Vloot met veel tamtam gevierd in de haven van Sydney en werd koningin Elizabeth II uitgenodigd om het nieuwe nationale parlement in Canberra in te wijden. Echter, Hawke's opvolger, Paul Keating, maakte plannen voor Australië om een ​​republiek te worden. In 1992 vernietigde het Hooggerechtshof in de zaak Mabo vs Queensland het juridische begrip terra nullius ( "aarde voor niemand" ) dat ten tijde van de Europese bezetting was gecreëerd.

In het begin van de jaren negentig beleefde Australië een periode van diepe economische recessie en in 1996 werd de liberale John Howard verkozen tot premier. Hij bleef aan de macht tot 2007, waarmee hij de premier werd met de op één na langste termijn in de geschiedenis. Hij zegt dat hij “een Australische samenleving wil die dit land ziet als een uniek kruispunt tussen Europa, Noord-Amerika en Azië. Australië heeft het ongelooflijke geluk dat het een Europees erfgoed heeft, nauwe betrekkingen met Noord-Amerika, maar ook geografisch gelegen is in de regio Azië-Pacific, en als we onszelf kunnen gaan zien als dit strategische kruispunt, dan denk ik dat we een unieke kans hebben om voor onszelf een speciale plaats in de geschiedenis van de volgende eeuw veroveren” .

In 1999 organiseerde de regering een referendum over een grondwetswijziging die van het land een republiek maakte. De Liberale Partij laat haar leden vrij hun eigen standpunt bepalen, terwijl de PvdA campagne voert voor een republiek.

Monarchisten beweren dat de status-quo Australië onvergelijkbare constitutionele bescherming biedt. Het project stuit op andere oppositie, aangezien een deel van de Republikeinen oproept om tegen het project te stemmen vanwege de onenigheid met de voorgestelde methode om het staatshoofd te benoemen, dat door het parlement met een tweederde meerderheid zou zijn benoemd. het voordeel hebben dat de president boven de ruzies van de partijen staat, maar het nadeel dat de burger wordt uitgesloten van de keuze van zijn representativiteit. Geconfronteerd met deze kritiek, uit een meerderheid van de bevolking (55%) zich negatief. Het Republikeinse debat is nog steeds niet beslecht: de Labour- regering is van plan om in de vrij verre toekomst nog een referendum te organiseren, om de oprichting van een republiek in Australië voor te stellen.

XXI ste eeuw

Azië-Pacific regeringsleiders op APEC- conferentie in Sydney, 2007 .

Tijdens de jaren 2000 nam de handel met China dramatisch toe, en Australië speelde een actieve rol in internationale aangelegenheden, waaronder: het verstrekken van financiering aan Aziatische economieën om te herstellen van de Aziatische financiële crisis en het aanmoedigen van de oprichting van de G20 ; door in 1999 de Internationale Strijdmacht voor Oost-Timor te organiseren ; het inzetten van troepen in Afghanistan en Irak, het assisteren bij de hulpverlening bij de tsunami na de aardbeving van 26 december 2004 .

Labour Kevin Rudd verslaat Howard bij verkiezing van. Een voormalig diplomaat, zijn eerste officiële daad als premier, op de dag van zijn benoeming, is de ratificatie van het Kyoto-protocol en het ongedaan maken van enkele van de door de Liberale Partij doorgevoerde hervormingen van het arbeidsrecht. De, terwijl hij een campagnebelofte nakwam, hield hij een plechtige toespraak waarin hij zich verontschuldigde bij de Aboriginals, de inheemse bevolking, voor de mishandeling die ze hebben ondergaan.

In 2009 werd Australië geteisterd door de dodelijkste branden in zijn geschiedenis. De Victoria-branden van 2009, ook bekend als "Black Saturday", lieten meer dan 231 doden en uitgebreide verwoestingen achter ( 365.000 hectare, 1.000 huizen).

De horizon lijn Gold Coast in de schemering stad die snel groeit met XXI ste eeuw .

In 2008 en 2009, na 25 jaar economische hervormingen en een periode van sterke handelsgroei met China, presteert Australië beter dan vrijwel elke vergelijkbare economie in termen van groei, aangezien de economische crisis de wereld in zijn greep houdt.

In 2010 nam Rudd ontslag voor een interne parttemming, op verzoek van Julia Gillard, en werd de eerste vrouw die de Australische regering leidde. Bij de verkiezingen van 2010 bevond Australië zich voor het eerst in 70 jaar met een Huis van Afgevaardigden in een parlementaire minderheidssituatie . Na de steun van de enige vertegenwoordiger van de Australische Groenen te hebben gekregen, won Gillard geleidelijk de steun van drie onafhankelijke vertegenwoordigers en had zo een absolute meerderheid in het Huis.

Australië blijft groeien, mede dankzij de groei van de mijnbouw en de groeiende honger naar energie in China. Julia Gillard bekleedde de functie van premier tot 2013, het jaar van de nieuwe Australische verkiezingen, wanneer peilingen een nederlaag voor Labour voorspellen tegen de Liberale Partij, geleid door Tony Abbott . Gillard wordt steeds minder populair binnen zijn partij, en de, een paar weken voor de federale verkiezingen die voor september gepland waren, werd ze uiteindelijk verstoten in een vertrouwensstemming van vertegenwoordigers van haar partij. Ze kreeg slechts 45 stemmen voor, tegen 57 voor haar rivaal, Kevin Rudd, die daarmee opnieuw leider van de Labour Party en premier werd . Ze kondigt aan dat ze de politiek verlaat na de volgende verkiezingen. Verkiezingen vinden plaats op, Tony Abbott verslaat Kevin Rudd, en werd de 28 ste Australische premier. Zelf werd hij in 2015 echter afgezet door zijn minister Malcolm Turnbull, het huidige regeringshoofd.

Politiek

Australië is een van de weinige landen die in de hele democratische bleef XX ste eeuw. Tot op de dag van vandaag is het Gemenebest van Australië een constitutionele monarchie: Elizabeth II is koningin van Australië, een rol die losstaat van haar positie als koningin Elizabeth II van het Verenigd Koninkrijk . Zij is het staatshoofd, hoewel deze term niet voorkomt in de Grondwet of in de wet. De koningin wordt bij naam vertegenwoordigd door de gouverneur-generaal . In de praktijk heeft koningin Elizabeth II Australië slechts een paar keer bezocht en nooit haar krachten gebruikt. Vrijwel alle constitutionele rol van de vorst wordt dan ook overgenomen door de gouverneur-generaal. Volgens de Grondwet is de rol van de vorst bijna puur ceremonieel. Hoewel de grondwet in theorie grote uitvoerende bevoegdheden geeft aan de gouverneur-generaal, worden deze nooit politiek gebruikt, zeer zelden onafhankelijk, en zijn ze afgevaardigden naar het kabinet waarvan de leden worden gekozen door de aan de macht zijnde partij of de premier alleen, onder leden van de federale regering, die zelf bestaat uit mensen die in het Huis van Afgevaardigden of de Senaat zijn gekozen .

De regering wordt verzekerd door drie onafhankelijke bevoegdheden:

De rechtsgrondslag van de natie veranderde met de Australia Act 1986 en de goedkeuring van gerelateerde wetten in het Britse parlement . Tot die tijd kon een klein aantal constitutionele zaken als laatste redmiddel worden bepleit in de Judicial Committee van de Privy Council, het hoogste hof van beroep van het Verenigd Koninkrijk. Door deze wet wordt de Australische wet ondubbelzinnig de enige wet die geldig is in het land. De High Court of Australia wordt dan het hoogste hof van beroep. De theoretische mogelijkheid dat het Britse parlement wetten zou kunnen aannemen tot wijziging van artikelen van de Australische grondwet, wordt geschrapt.

Er zijn twee grote politieke groepen die het land regeren, de Labour Party (ALP, sociaal-democratisch en progressief centrum-links ), en de Coalitie, een groepering van twee belangrijke centrumrechtse partijen : de Liberale Partij (LP, Liberals of Libs, liberale -conservatief ) en haar minderjarige partner, de National Party (NP, Nationals of Nats, conservatief en agrarisch ), waaraan regionale bewegingen zijn toegevoegd (de National Liberal Party of Queensland of LNP, geboren in 2008 uit de fusie van de secties van de twee grote coalitiepartijen in de staat Queensland, en de Liberal Rural Party of CNP, opgericht in 1974 in het Northern Territory ). Een bepaald aantal vertegenwoordigers behoort tot andere kleine partijen, zoals de Groenen ( De Groenen, ecologisme ) of de Democratische Partij of is onafhankelijk van welke partij dan ook. De PvdA regeerde van 1908 tot 1909 (minderheid), van 1910 tot 1913, van 1914 tot 1917, van 1929 tot 1931, van 1941 tot 1949 (minderheid van 1941 tot 1943), van 1972 tot 1975, van 1983 tot 1996 en van 2007 tot 2013 (minderheid van 2010 tot 2013). De coalitie, opgericht in 1923 (alleen de namen van de twee samenstellende partijen die zich hebben ontwikkeld), was aan de macht van 1923 tot 1929, van 1931 tot 1941 (minderheid van 1940 tot 1941), van 1949 tot 1972 (de langste periode zonder afwisseling bekend bij Australië), van 1975 tot 1983, van 1996 tot 2007 en sinds 2013.

Tot op heden heeft de liberaal - nationale coalitie onder leiding van premier Malcolm Turnbull (die Tony Abbott vervangt als hoofd van de Liberale Partij open regering de volgende dag) aan de macht is in Canberra, evenals in drie van de zes staten en een van de twee territoria van het land; de coalitie leidt vijf van de zes staten en een van de twee territoria van maart tot. Bij de verkiezingen van 2004 behaalde het regeringsteam van de coalitie onder leiding van John Howard een meerderheid in beide vergaderingen, wat al meer dan 20 jaar niet was gebeurd.

Stemmen is verplicht voor alle geregistreerde burgers van 18 jaar en ouder, zowel op staats- of territoriumniveau als op federaal niveau. Registratie op de kiezerslt is verplicht in alle staten behalve Zuid-Australië .

parlement

Het ministerie van Financiën in Canberra, de hoofdstad van Australië.

Het parlement bestaat uit de vorst, de Senaat ( Hogerhuis ), die 76 senatoren telt en het Huis van Afgevaardigden (het Lagerhuis ) met 150 leden. Verkiezingen voor beide kamers (algemene verkiezingen) vinden om de drie jaar plaats; Senatoren dienen termijnen van zes jaar en slechts de helft van de zetels wordt vernieuwd bij elke verkiezing, tenzij de cyclus wordt onderbroken door een dubbele ontbinding. De partij met de meerderheid van de steun van de Tweede Kamer vormt de regering en haar leider wordt premier .

De Senaat ( Senaat ) bestaat uit 76 senatoren en de Tweede Kamer ( Huis van Afgevaardigden ) 150 vertegenwoordigers. Vertegenwoordigers worden gekozen in kiesdistricten (officiële afdelingen, maar beter bekend als electoraten of zetels ) volgens een systeem van één vertegenwoordiger per kiesdistrict. Hoe meer bevolkt een staat, hoe meer vertegenwoordigers het in het Huis heeft, met een minimum van vijf per staat. In de Senaat wordt elke staat vertegenwoordigd door twaalf senatoren en elk territorium door twee. Afgevaardigden worden gekozen voor drie jaar en senatoren voor zes. De verkiezingen worden om de drie jaar gehouden, waarbij bij elke verkiezing de halve Senaat wordt vernieuwd.

Politieke partijen

Het Westminster-systeem, dat in Australië van kracht was sinds de oprichting van het Gemenebest in 1901, evenals het gebruikte kiesstelsel, namelijk de alternatieve stemming, was voorstander van de ontwikkeling van een tweepartijenstelsel dat zich sinds 1923 tegen de volgende heeft verzet :

De andere Australische politieke partijen op federaal niveau zijn:

premier

De premier is het hoofd van de Australische regering en de belangrijkste functionaris van het land op het internationale toneel. Volgens afspraak is hij lid van de Tweede Kamer. Hij wordt gekozen door een stemming van de leden van de regering en er bestaat geen officiële limiet voor de duur van zijn mandaat. Twee ambtswoningen staan ​​ter beschikking van de Australische premier: The Lodge, in Canberra en het Kirribilli House, in Sydney.

Het is slechts één keer gebeurd dat een senator premier van Australië is geworden, en voor een zeer korte periode, na de dood van de premier, was het tijd voor zijn opvolger om bij tussentijdse verkiezing in het Huis van Afgevaardigden te worden gekozen .

Van Bij De premier is Julia Gillard, die Kevin Rudd vervangt, voormalig leider van de Labour Party . Ze is de eerste vrouw die deze functie bekleedt sinds de oprichting van de liberale democratie een eeuw geleden. Het is ook de eerste keer in de geschiedenis van een staat dat het staatshoofd ( Elizabeth II ), het regeringshoofd ( Julia Gillard ) en de gouverneur-generaal ( Quentin Bryce ) vrouw zijn. De, wordt Kevin Rudd opnieuw premier na een vertrouwensstemming binnen de partij. Sinds 2018 is Scott Morrison de premier van Australië.

Gouverneur

David Hurley, gouverneur-generaal van Australië sinds 2019.

De gouverneur-generaal is de vertegenwoordiger van de koningin in Australië. Bij wet oefent hij, binnen de grenzen van de Australische grondwet, de bevoegdheden en functies uit die de koningin hem verleent. Hij heeft de uitvoerende macht in Australië en als vertegenwoordiger van Zijne Majesteit heeft hij theoretisch het recht om het ambt van premier te beëindigen. Uit respect voor deze laatste doet hij dat echter alleen op zijn verzoek. Een uitzondering op deze constitutionele conventie vindt plaats opwanneer gouverneur-generaal Sir John Kerr ontslag neemt als premier Gough Whitlam . Dit evenement blijft de meest controversiële in de Australische politieke geschiedenis.

Sinds , wordt de functie bekleed door David Hurley .

Hooggerechtshof van Australië

De High Court of Australia is de hoogste rechtbank in het Australische rechtssysteem. Het heeft tot taak de wetten van Australië te interpreteren en toe te passen. Het gebouw van het Hooggerechtshof heeft drie rechtszalen, kamers van rechters en de belangrijkste griffie, bibliotheek en andere aan de rechtbanken gerelateerde diensten.

Gedecentraliseerde territoriale organisatie

Australian Antarctic Territory : ontdekkingsreizigers Alistair Mackay, Edgeworth David en Douglas Mawson op de magnetische zuidpool op, tijdens de Nimrod-expeditie .

Australië is verdeeld in zes staten en drie vastelandgebieden, plus andere kleine buitengebieden.

De staten zijn:

De gebieden zijn:

De werking van de territoria is grotendeels vergelijkbaar met die van de staten, maar het federale parlement kan, als het dat nuttig acht, zijn veto uitspreken over bijna alle wetten die door de territoriale parlementen zijn aangenomen. Anderzijds kan het federale parlement zich niet verzetten tegen staatswetten op bepaalde gebieden die zijn vastgelegd in artikel 51 van de Grondwet; staatsparlementen behouden al hun wetgevende bevoegdheden op het gebied van gezondheid, onderw, politie, justitie, wegennet, openbaar vervoer, lokale overheid.

Elke staat en elk territorium heeft zijn eigen wetgevende organisatie: een eenkamerstelsel in de Northern Territory, ACT en Queensland, een tweekamerstelsel in de andere staten. Het lagerhuis staat bekend als de Wetgevende Vergadering (House of Assembly, in Zuid-Australië en Tasmanië) en het hogerhuis staat bekend als de Wetgevende Raad. Het regeringshoofd van elke staat is de premier ( premier in het Engels, terwijl de federale premier premier wordt genoemd ), en in elk gebied de eerste minister . De koningin wordt in elke staat vertegenwoordigd door een gouverneur, een administrateur in het Northern Territory en in ACT door de gouverneur-generaal van Australië; in alle gevallen hebben ze vergelijkbare rollen.

De Australian Local Government Association is ook de organisatie die de verenigingen van de verschillende staten en territoria van Australië samenbrengt. Het verenigt 560 gemeenten in de vorm van een federatie van lokale en territoriale overheidsorganisaties. Haar belangrijkste activiteiten draaien om de vertegenwoordiging van lokale overheden.

De Council of Capital City Lords Mayors is een groepering van de burgemeesters van de verschillende hoofdsteden van de staten en territoria van Australië. Het doel is om landelijke vertegenwoordiging te bieden voor de coördinatie en effectieve vertegenwoordiging van de speciale belangen van Australische hoofdsteden.

Daarnaast beheert Australië bewoonde externe gebieden: het eiland Norfolk, het Christmas Island, de Cocos-eilanden en andere onbewoonde: de Ashmore- en Cartier-eilanden, de eilanden van de Koraalzee, de Heard-eilanden en MacDonald en het Australische Antarctische gebied .

Buitenlandse zaken en defensie

Generaal-majoor Peter Cosgrove (gouverneur-generaal van 2014 tot 2019) in Dili ( Oost-Timor ), in 2000.
Australië is lid van het Gemenebest van Naties .

In de afgelopen decennia hebben de externe betrekkingen van Australië gekenmerkt door nauwe samenwerking met de Verenigde Staten door de ANZUS Pact, en door de bereidheid om de betrekkingen met de ontwikkeling van Azië en de landen van de Verenigde Staten. Stille Oceaan, met name door de ASEAN (ASEAN) en het Pacific Islands Forum . In 2005 veroverde Australië voor het eerst een plaats op de Oost-Aziatische Top na zijn toetreding tot het Verdrag van Vriendschap en Samenwerking van de Top. Australië is lid van het Gemenebest, waar ontmoetingen tussen regeringsleiders van het Gemenebest het belangrijkste middel tot samenwerking zijn. Australië is een groot voorstander geweest van de liberalisering van de internationale handel. Het leidde tot de vorming van de Cairns Group en de Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC). Het is lid van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Het heeft een beleid van vrijhandel gevoerd met verschillende landen, meest recentelijk met de vrijhandelsovereenkomst tussen Australië en de Verenigde Staten en de nauwere economische betrekkingen met Nieuw-Zeeland. Australië is een van de oprichters van de Verenigde Naties en heeft ook een internationaal hulpprogramma waarbij zo'n zestig landen hulp krijgen. De begroting 2005-2006 voorzag in $ 2,5 miljard aan ontwikkelingshulp, wat als percentage van het BBP minder is dan de VN- millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling .

De Australian Defence Force ( Australian Defence Force, ADF is samengesteld uit de Royal Australian Navy ( Royal Australian Navy RAN), het Australische leger ( Australian Army, AA) en de Royal Australian Royal Air ( Royal Australian Air Force, RAAF) of ongeveer 51.000 militairen Alle sectoren van het leger zijn betrokken bij vredesoperaties (onlangs in Oost-Timor, de Salomonseilanden en Soedan ), bij vredesoperaties hulp bij een grote ramp en bij bepaalde gewapende conflicten, zoals de invasie van Irak in 2003. De regering benoemt als chef-staf van de strijdkrachten een van de drie chefs van haar strijdkrachten, destijds. De huidige chef van de luchtverdedigingsmacht Luchtchef Marshall Angus Houston De opperbevelhebber van de Australische strijdkrachten is de Gouverneur-Generaal In de begroting 2006-2007 bedroeg het militaire aandeel in de begroting 22 miljard Australische dollar.

In Villers-Bretonneux werd een nationaal monument opgericht ter nagedachtenis aan de Australische soldaten, de Diggers, die sneuvelden in Frankrijk en België . Het werd in 1938 ingewijd door koning George VI en de Franse president Albert Lebrun . Daar vindt elk jaar een ceremonie plaats op( ANZAC- dag). Bovendien heeft de Franse regering, als erkenning voor de Australische soldaten, in Canberra een Frans-Australisch monument opgericht dat in 1961 werd ingehuldigd.

Australië is lid van de politiechefs van de Pacific Islands .

royalisme

De resultaten van 1999 bevestigen de gehechtheid van Australiërs aan de monarchie .

In 1999 bevestigde Australië bij referendum zijn inzet voor een monarchaal politiek systeem .

Economie

De economische ontwikkeling van Australië verliep aanvankelijk traag en was gebaseerd op de export van wol. Dit veranderde met de ontdekking van goud in 1851 en de mijnbouwsector werd de belangrijkste sector van de Australische economie. Aan het begin van de XXI ste eeuw, de dienstensector van de economie, met inbegrip van toerisme, onderw en financiële diensten, vormt 69% van het BBP, de landbouw en natuurlijke hulpbronnen ( mineralen, met name mijnbouw) vertegenwoordigt 3% respectievelijk 5% van het BBP, maar ze dragen grotendeels bij aan de exportprestaties van het land, met een neiging tot uitputting voor sommigen van hen. De belangrijkste klanten van Australië zijn Japan, China, de Verenigde Staten, Zuid-Korea en Nieuw-Zeeland.

Australië heeft een welvarende en diverse economie. In de afgelopen jaren heeft de Australische economie de wereldwijde economische neergang het hoofd kunnen bieden door een stabiele groei te handhaven . De productiegroei zette door dankzij een goede binnenlandse consumptie en het vertrouwen van het bedrijfsleven en de consument in hun economie blijft sterk. Een andere belangrijke factor in de kracht van de economie is de nadruk op hervorming. In de jaren tachtig speelde de Labour Party, geleid door premier Bob Hawke en minister van Financiën Paul Keating, een cruciale rol in de modernisering van de Australische economie door de Australische dollar te laten zweven en het financiële systeem gedeeltelijk te dereguleren.

Vanaf 1996 ging de regeringscoalitie, onder leiding van premier John Howard, door met het doorvoeren van micro-economische hervormingen. Sommigen zeggen dat de liberalisering van de arbeidsmarkt in deze periode het gevolg was van een noodzakelijke flexibiliteit op de arbeidsmarkt. Anderen bekritiseerden deze dereguleringen vanwege hun negatieve impact op lonen, veiligheid en gezondheid. De wetgeving die in deze periode werd ingevoerd, had tot doel de deelname en de macht van vakbonden te verminderen door de voorkeur te geven aan onderhandelingen binnen bedrijven. Bovendien heeft de regeringscoalitie in deze periode veel andere industrieën gedereguleerd, waaronder de telecommunicatiesector, en veel nationale bedrijven geprivatiseerd. Belastingen werden hervormd inmet de invoering van een btw-tarief van 10%, waardoor de vennootschaps- en inkomstenbelasting enigszins kon worden verlaagd. Maar bij de federale verkiezingen van 2007 werd deze regering weggestemd en werd haar premier persoonlijk verslagen.

De Australische economie heeft niet geleden onder een recessie sinds de jaren 1990. Zelfs de vertraging in de vroege jaren 2000 heeft de groei van het BNP niet beïnvloed. In, daalde de werkloosheid tot 4,5%, het laagste niveau sinds eind jaren 70. In 2018 blijft het onder de 6%, maar 35% van de werknemers werkt deeltijds.

De Australische economie steunt vooral op haar koolwaterstofrijke ondergrond, dankzij de sterke vraag van de Chinese economie. De Australische winningsindustrie is goed voor A $ 248 miljard aan geëxporteerde producten en biedt werk aan meer dan 247.000 mensen.

Uit een in 2017 door The Australia Institute gepubliceerd onderzoek blijkt dat buitenlandse bedrijven 86% van de mijnbouwindustrie van het land bezitten en in tien jaar tijd meer dan een half miljard Australische dollar hebben uitgegeven om invloed uit te oefenen op Australische regeringen. Australië is het land dat het verst is gegaan met de privatisering en muntslag van water. Water is daar duur en de handel ervan heeft geleid tot de ondergang van boeren die het zich niet langer kunnen veroorloven het te kopen. Voor sommige financiële groepen staat droogte synoniem voor goede zaken, met snel en hoog rendement.

Het BBP van dit land is 1.561 miljard USD in 2013. Australië is een welvarend land, met een economie in westerse stijl, het BBP per hoofd van de bevolking was 67.468,07 USD in 2013. Het land is in 2005 geclassificeerd als zesde in de wereld voor kwaliteit van life-index door de Economist en in 2010 de tweede plaats in de index voor menselijke ontwikkeling van het ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties . Het ontbreken van een op export gerichte verwerkende industrie werd gezien als een sleutelelement in de zwakte van de Australische economie, maar de recente stijging van de prijzen van door Australië geëxporteerde producten en de toename van het toerisme maken deze kritiek minder relevant. Desalniettemin blijft Australië met 's werelds vierde grootste tekort op de lopende rekening (meer dan 7% van het BBP). Dit probleem wordt door sommige economen als onbelangrijk beschouwd omdat het samenviel met een periode van hoge handel en lage rentetarieven, waardoor de schuldenlast relatief laag was. De belangrijkste economische partners van het land zijn China, de Verenigde Staten, Japan en Singapore. Australië maakt deel uit van de Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC). Onder zijn agrarische sterke punten stond het land medio 2010 ook negende op de lt van wereldgraanproducenten, gedomineerd door de Verenigde Staten .

Van 1997 tot 2017 stegen de huizenprijzen met 250%.

De kloof in welvaart wordt groter. Tussen 2003 en 2015 nam het gemiddelde vermogen van de rijkste 20% van de huishoudens toe met 53%, terwijl voor de armste 20% van de huishoudens de daling 9% was. In 2018 verdient de rijkste 1% van de Australische arbeiders in twee weken tijd evenveel als de armste 5% in een jaar.

De schuldquote van de huishoudens, die in 2019 op 216% lag, is een van de hoogste ter wereld.

Energie

Kaart van de belangrijkste energiebronnen in Australië.
Jaarlijks verbruikt het land 17.321 petajoule .

Steenkool

Australië is 's werelds grootste exporteur van steenkool .

Australië is 's werelds grootste exporteur van steenkool . De jaarlijkse steenkoolproductie in Australië is 12.288 petajoule.

Natuurlijk gas

Het land heeft aanzienlijke gasvoorraden, vooral in de regio's Carnarvon en de Bonaparte-archipel voor de noordwestkust.

Ruwe olie

De jaarlijkse productie bedraagt 15,5 Mt .

Elektriciteit

Per jaar produceert het gebied 257 terawattuur (927 petajoule).

nucleair

Australië heeft een van 's werelds grootste uraniumreserves. Wat kernreactoren betreft, zijn er momenteel voornamelijk enkele onderzoeksreactoren in Australië.

Zonne

In 2018 vertegenwoordigde zonne-energie 5,2% van de nationale energieproductie. In 2014 stelt de overheid zich tot doel om 1.000 megawatt aan zonne-energie te produceren.

In 2020 kondigt Australië de oprichting aan van het grootste zonnepark ter wereld, met de naam Sun Cable . Het land, 's werelds grootste exporteur van steenkool, zou zo de grootste exporteur van zonne-energie kunnen worden.

Bevolking en samenleving

Demografie

Herkomst van Australiërs die in 2006 in het buitenland zijn geboren.

Australië telde eind 2018 25,2 miljoen inwoners, met een geschatte jaarlijkse bevolkingsgroei van 1,6%.

De meeste historici schatten dat de Aboriginals van Australië 350.000 telden toen Europeanen in 1788 arriveerden. In 2006 identificeerden 455.031 mensen in Australië zichzelf als Aboriginals. Hoewel dit een meer landelijke bevolking is dan de algemene bevolking, woont tweederde van de Aboriginals in steden . De helft van de Australische Aboriginals zijn New South Wales en Queensland. In Tasmanië, de inheemse bevolking sterk afneemt XIX e eeuw.

De meerderheid van de Australische bevolking is afstammeling van immigranten uit de XIX e en XX ste eeuw van de Britse eilanden en alle landen van oorsprong: Engels, Ierse, Schotse en Welsh . Hoewel de Australische kolonies werden opgericht als strafkolonies (met uitzondering van Zuid-Australië en West-Australië ), de komst van de Britse gevangenen in Australië geleidelijk gestopt tussen 1840 en 1868. Tijdens de Gold Rush ( "gold rush") van het einde van XIX e eeuw veroordeelden en hun nakomelingen werden een kleine minderheid tegenover de honderdduizenden kolonisten van de Britse eilanden. Een voorbeeld van de massale aankomsten: in de jaren 1850 was het totaal aan immigranten dat in New South Wales en Victoria arriveerde het equivalent van 2% van de totale bevolking van het Verenigd Koninkrijk en Ierland.

De bevolking van Australië is sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog meer dan verdubbeld, gestimuleerd door een ambitieus immigratieprogramma; Het steeg van 9,4 miljoen in 1956-20.700.000 in 2006. In de XIX e eeuw echter, Australië is de uitvoering van krachtige maatregelen om de immigratie van niet-blanken (voorkomen Policy White Australië ). Na 1945 vergrootten immigranten uit Griekenland, Turkije, Italië en anderen de culturele diversiteit van het land. In 1973 maakte Australië officieel een einde aan het discriminerende immigratiebeleid en verscheen er een grote Aziatische immigratie. In 1988 kwam ongeveer 40% van de immigranten uit Azië en in 1997 maakten Aziaten 5% van de bevolking uit. De inheemse bevolking - Australische Aboriginals en bewoners van de Straat Torres - vormen 2,2% van de bevolking (volkstelling van 2006). In 2001 stond de verkiezingscampagne in het teken van immigratie en nationale veiligheid. Opeenvolgende regeringen blijven in grote mate van de immigratie te behouden om de XXI ste eeuw. Terwijl de regering van John Howard (1996-2007) de nadruk legde op burgerschap in relatie tot multiculturalisme ( " multiculturalisme " ), heeft het nationale immigratieprogramma aanzienlijk verhoogd. Vanaf eind 2007 moeten nieuwe aanvragers van immigratie, als ze het Australische staatsburgerschap willen verkrijgen, twee delen van vragenlten moeten invullen en doorstaan, met vragen over de Australische geschiedenis, de Aboriginal- geschiedenis en de cultuur van het land, nationale sporten en kennis. van de Engelse taal . De Australische regering hoopt dat deze vragenlten zullen leiden tot een betere sociale integratie van immigranten.

Een groot aantal Australische burgers (950.000 in 2004) woont in het buitenland. Dit aantal (bijna 5%) is veel hoger dan dat van andere landen. Het is pas recent dat het onderwerp de overheid en de media interesseert, maar de term 'Australische diaspora' maakt nu deel uit van het Australische vocabulaire.

Belangrijkste steden van Australië
Rang Naam Staat of gebied Bevolking

Sydney
Sydney Melbourne Brisbane
Melbourne

Brisbane

1 Sydney NSW 4.575.532
2 Melbourne VIC 4.077.036
3 Brisbane QLD 2.043.185
4 Perth WA 1.696.065
5 Adelaide HAAR 1 219 547
6 Goudkust - Tweed QLD / NSW 591.473
7 Newcastle NSW 546 788
8 Canberra - Queanbeyan ACT / NSW 410.419
9 Wollongong NSW 292 190
10 Sunshine Coast QLD 251.081
11 Hobart TAS 214.705
12 Geelong VIC 178.650
13 Townsville QLD 172,316
14 Cairns QLD 150 920
15 Toowoomba QLD 131.258
16 Darwin NT 127,532
17 Launceston TAS 106,153
18 Albury - Wodonga NSW / VIC 106.052
19 Ballarat VIC 96.097
20 Bendigo VIC 91 713

Net als veel andere ontwikkelde landen kent Australië nu een vergrijzende bevolking.

Engels is de facto de officiële taal van Australië, hoewel sommige Aboriginal-gemeenschappen hun moedertaal blijven spreken. Een aanzienlijk aantal immigranten van de eerste en tweede generatie is tweetalig. Italiaans, Kantonees en Grieks worden nog steeds veel gesproken.

Sinds het begin van de jaren 2000 deporteert Australië vluchtelingen die op zijn grondgebied aankomen naar Nauru en Papoea-Nieuw-Guinea in ruil voor financiële compensatie (in de vorm van ontwikkelingshulp) voor deze twee arme staten. Enkele duizenden mensen worden vastgehouden in kampen die zijn gebouwd door de Australische regering en worden gerund door particuliere bedrijven terwijl hun zaken worden onderzocht. Volgens mensenrechtenorganisaties is dit beleid in strijd met het internationaal recht, met name het verdrag met betrekking tot de status van vluchtelingen . Anderzijds constateert de regering een scherpe daling van het aantal illegale aankomsten, van meer dan 3.000 per jaar tussen 1999 en 2001 tot minder dan 150 per jaar tussen 2002 en 2008. De kosten van het programma (onderschepping van boten, kosten kampbeheer) bedraagt ​​meer dan A $ 1 miljard voor de periode 2002-2007 en meer dan $ 5 miljard voor de periode 2012-2017.

Ondanks de door de autoriteiten opgelegde toegangsbeperkingen, stellen verschillende opeenvolgende onderzoeken de levensomstandigheden van de gedetineerden aan de kaak. De Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR) verwt naar "systematische en willekeurige detentie" in strijd met het internationaal recht, en bekritiseert het ontbreken van een langetermijnoplossing voor mensen die in onzekerheid worden gehouden. De NGO Artsen zonder Grenzen beschrijft een bevolking "buiten wanhoop" en somt "een alarmerend aantal zelfmoordpogingen en gevallen van zelfbeschadiging" op.

Talen

Hoewel Australië geen officiële taal heeft, is Engels altijd beschouwd als de de facto nationale taal . Australisch Engels verschilt van Brits Engels in accent en woordenschat, en verschilt enigszins van andere soorten Engels in grammatica en spelling. Het Australisch Engels wordt gebruikt in alledaagse uitwisselingen. Volgens de telling van 2011 is Engels de enige taal die wordt gesproken in bijna 81% van de Australische huishoudens. De andere meest gesproken talen zijn Mandarijn (1,7%), Italiaans (1,5%), Arabisch (1,4%), Kantonees (1,3%), Grieks (1, 3%) en Vietnamees (1,2%). Een aanzienlijk deel van de eerste en tweede generatie migranten is tweetalig. Uit een onderzoek van de Australia Early Development Index in 2010-2011 bleek dat de meest gesproken door kinderen na Engels gesproken talen Arabisch waren, gevolgd door Vietnamees, Grieks, Chinees en Hindi . Het Afrikaans wordt gesproken door ongeveer 44.000 mensen, afkomstig van recente migranten die sinds het einde van de apartheid uit Zuid-Afrika zijn aangekomen .

Er wordt aangenomen dat er tussen de 250 en 750 Aboriginal-talen waren toen de Britten arriveerden, waarvan er nog steeds minder dan 20 dagelijks worden gesproken. Ongeveer 110 worden uitsluitend door oudere mensen gesproken. Tijdens de telling van 2006 meldden 52.000 Australische Aboriginals, die 12% van de inheemse bevolking vertegenwoordigen, dat ze thuis voornamelijk een Aboriginal-taal spraken. Australië heeft een gebarentaal genaamd Auslan, de primaire taal van ongeveer 5.500 dove mensen.

Religie

St. Francis Katholieke Kerk in Melbourne .
Mary MacKillop, een leraar van de armen in de XIX e eeuw, de eerste heilige van Australië. Ongeveer een kwart van de Australiërs is katholiek.

Australië heeft geen staatsgodsdienst. De Australische grondwet garandeert de scheiding van kerk en staat en verbiedt de Australische regering om een ​​wet af te kondigen die de ene religie bevoordeelt boven de andere. Volgens de volkstelling van 2016 identificeert ongeveer 52% van de Australiërs zichzelf als christenen, waarvan 22,6% katholiek is en 13,3% anglicanen, 30,1% van de bevolking geeft aan geen religie te hebben, 8,2% wordt geïdentificeerd als niet behorend tot het christendom, de grootste van deze groepen is de islam (2,6%), gevolgd door het boeddhisme (2,5%), het hindoeïsme (1,9%) en het sikhisme (0,5%). De overige 9,6% van de bevolking gaf geen antwoord.

In Australië worden anglicanen vertegenwoordigd door de Anglicaanse kerk in Australië en katholieken door de katholieke kerk in Australië. De katholieke kerk in Australië wordt bediend door de Australische Conferentie van Katholieke Bisschoppen, de permanente collegiale vergadering van de bisschoppen van Australië.

De Australian Baptist Ministries werd opgericht in 1926. In 2016 zou het 994 kerken en 70.997 leden tellen.

Belangrijke religieuze figuren

Onderw

De Universiteit van Sydney : Onderw speelt een belangrijke economische rol. Veel internationale studenten komen naar Australië.

Onderw is niet de verantwoordelijkheid van de federale staat, maar van de verschillende staten. Door overheidssteun zijn echter veel universiteiten geopend.

Australië heeft 37 openbare universiteiten en twee particuliere universiteiten. Met name de Groep van Acht : University of Sydney, University of New South Wales, University of Western Australia, Australian National University, Monash University, University of Melbourne, University of Queensland en de University of 'Adelaide . Er zijn onder andere de Macquarie University, University of Canberra, Bond University, University of Wollongong en de Australian Catholic University .

Ongeveer 10% van de Australische universiteitsstudenten zijn buitenlanders.

De hoger technisch onderwinstellingen, TAFE College, zijn gespecialiseerd in technische opleidingen. Ze zijn openbaar en erkend door de industrie en leiden op voor diploma's van het secundair of hoger onderw.

Het schooljaar loopt van januari tot december. Overheidsscholen zijn gratis, terwijl de meeste studenten die op privéscholen zijn ingeschreven, kosten betalen. De katholieke kerk is de grootste niet-gouvernementele opvoeder. Tweederde van de studenten gaat naar openbare scholen, het resterende derde deel naar particuliere scholen (confessioneel of seculier). De termen High school en Secondary college verwijzen naar het secundair onderw in Australië.

Onderw is verplicht tot:

 • 17 jaar in Tasmanië;
 • 16 jaar in de staten Victoria, Zuid-Australië en Queensland;
 • 15 jaar in alle andere staten en gebieden.

Door de zeer lage bevolkingsdichtheid van de outback (Australian bush) krijgen veel leerlingen onderw per brief.

Wetenschap en technologie

Joseph Banks, een Britse natuuronderzoeker en botanicus die deelnam aan de eerste reis van James Cook (1768-1771).
Het Parkes Observatorium is vooral bekend vanwege het helpen van de Amerikaanse Apollo 11- ruimtemissie .

Oude Australische uitvindingen omvatten de boemerang en woomera . Maar tot de belangrijkste bijdragen van Australië aan wetenschap en technologie behoren ook de ontwikkeling van penicilline ( Howard Walter Florey ), koeling ( James Harrison ), fysiotherapie ( Elizabeth Kenny ), de speelfilm ( The Story of the Kelly Gang, door Charles Tait, eerste speelfilm), de pacemaker (Mark C Lidwell), enz.

Australië is al lang een bron van fascinatie voor botanici, natuuronderzoekers en geologen. Botanicus Sir Joseph Banks neemt deel aan James Cook's eerste wereldreis (1768-1771). Hij brengt overvloedige materialen terug en pleit vurig voor kolonisatie. In 1800 werd de Franse ontdekkingsreiziger Nicolas Baudin geselecteerd voor een expeditie naar Australië voor negen zoölogen en botanici, waaronder Jean Baptiste Leschenault de La Tour, een van de grootste wetenschappelijke reizen aller tijden. Charles Darwin, de beroemde Engelse natuuronderzoeker wiens werk over de evolutie van levende soorten een revolutie teweegbracht in de biologie, werd beïnvloed door wat hij in 1836 in Australië zag tijdens The Voyage of the Beagle .

De Royal Botanic Gardens in Sydney werd in 1816 opgericht door gouverneur Lachlan Macquarie en is daarmee de oudste wetenschappelijke instelling in Australië. Het Australian Museum in Sydney, gericht op natuurlijke historie en antropologie, is het oudste museum van Australië. In 1826 begon de entomoloog Alexander Macleay te werken voor de opening van een museum. In 1857 opende het gebouw zijn deuren voor het publiek.

Een van de meest substantiële technologische projecten van Australië was het Snowy Mountains Land Use Plan (1949-1974). Bestaande uit 16 grote dammen, 7 elektriciteitsgeneratoren en 145 kilometer tunnel voor de productie van waterkracht; om het water om te leiden naar het binnenland voor irrigatie.

Australië was een pionier in de verovering van de ruimte tijdens de Koude Oorlog . De Australische Space Program is gebaseerd op Woomera sinds 1950 Australië het werd 4 e natie om een satelliet te lanceren in de ruimte van het eigen grondgebied in 1967 na de Sovjet-Unie, de Verenigde Staten en Frankrijk . Australische observatoria bij Canberra en Parkes worden door NASA gebruikt voor de Apollo 11- missie in 1969. Pine Gap is het satellietvolgstation ( Joint Defense Facility Pine Gap ) ten zuidwesten van de stad Alice Springs in het Northern Territory. De basis wordt sinds 1966 gezamenlijk beheerd door Australië en de Verenigde Staten. Het is een van de grootste regionale operaties (SIGINT) en centra voor inlichtingendiensten ter wereld.

Een belangrijke onderwinstelling is de federale organisatie voor wetenschappelijk en industrieel onderzoek, CSIRO . Het Australian Institute of Sport is een nationaal wetenschappelijk onderzoeksprogramma op het gebied van atletiek.

Onder de Australiërs die de wetenschappelijke Nobelpr wonnen :

Media

In 2014 was 70% van de Australische media in handen van zakenman Rupert Murdoch .

Geschreven pers

De kranten worden gedomineerd door twee bedrijven: News Corporation en John Fairfax Holdings .

De groep Rural Press Limited, die onder meer The Canberra Times en The Land publiceerde, evenals een aantal landbouwtijdschriften ( Queensland Country Life, Stock & Land, Stock Journal en Farm Weekly ) fuseerden demet de News Corporation- groep .

Televisie

Australië heeft twee publieke omroepen: Australian Broadcasting Corporation (ABC) en Special Broadcasting Service (SBS); het heeft drie particuliere televisiezenders : Nine Network, Seven Network en Network Ten .

De Logie Awards zijn sinds 1959 de belangrijkste nationale televisiepr van Australië.

Volgens Reporters Without Borders in 2005, Australië is in 31 ste positie in de wereld van de persvrijheid in het land. Het is ver achter Nieuw-Zeeland 12 e . In 2019 hebben zoekopdrachten van journalisten die oorlogsmisdaden door Australische speciale troepen in Afghanistan onderzoeken, aanleiding gegeven tot bezorgdheid over de persvrijheid in het land.

Enkele beroemde Australische televisie-exporten zijn: Dame Edna Everage, Skippy the Kangaroo (1966-1969), Clive James, Geoffrey Robertson, Les Voisins ( Neighbours, sinds 1985), Summer Bay ( Home and Away, sinds 1988) en Steve Irwin ( The Krokodillenjager, 1996-2006).

Hieraan moet nog worden toegevoegd BBC Australia, een tak van de BBC-wereld .

Cultuur

De zonnebaker, door Max Dupain, 1937.

Sinds 1788 is een groot deel van de Australische cultuur afgeleid van Anglo-Keltische wortels. De Australische cultuur is de afgelopen vijftig jaar sterk beïnvloed door de Amerikaanse populaire cultuur (vooral film en televisie) en door de komst van zeven miljoen immigranten uit alle continenten van de wereld. Grote steden als Sydney of Melbourne zijn nu erg kosmopolitisch, Australische bijzonderheden zijn ontstaan ​​als gevolg van de omgeving, de inheemse cultuur en de invloed van de buurlanden. De kracht en originaliteit van de Australische kunsten ( literatuur, film, opera, muziek, schilderkunst, theater, dans, ambachten ) hebben het vandaag de dag internationale erkenning opgeleverd.

Vrijheid, gelijkheid en kameraadschap

Het Australische parlement toont een originele kopie van de Magna Carta uit 1297, die de diepe wortels van de democratie in de Australische politieke cultuur symboliseert. Het Europese klassensysteem wordt niet met succes overgedragen door Britse kolonisten en Australiërs belijden een egalitaire cultuur .

De mateship - in het Frans vertaald door "broederlijke loyaliteit" - wordt ook als een centraal principe beschouwd (er is een mislukte poging gedaan om het woord mateship in de preambule van de Grondwet in 1999 in te voegen ).

In 2004 schreef Germaine Greer dat de Aboriginalcultuur de ontwikkeling van de Australische cultuur aanzienlijk beïnvloedde. Greer ziet de inheemse oorsprong in veel karakteristieke aspecten van de Australische cultuur: het egalitarisme en de inherente terughoudendheid van Australiërs; het belang dat wordt gehecht aan het vermogen om een ​​goed verhaal te vertellen; Australische Engelse intonatie en woordenschat.

De Australische Engelsen hebben een reeks Engelse uitdrukkingen toegevoegd, waaronder: g'day ( hallo ), Outback ( diep van binnen ) en fair dinkum ( de waarheid ).

kunst

Down On His Luck door Frederick McCubbin van de Heidelberg School of Australian Artists.

De beeldende kunst heeft een lange geschiedenis in Australië met Aboriginal muurschilderingen en houtschilderingen. Voorbeelden van rotskunst zijn te vinden in openbare parken, zelfs in grote steden: zoals in Ku-ring-gai Chase National Park in Sydney . Uluru en Kakadu National Park in het Northern Territory staan ​​op de UNESCO-lt als cultureel erfgoed en bevatten een geschiedenis van technieken en gedrag geïllustreerd door schilderijen. Vanaf de jaren 70 benaderden de Aboriginals het acrylschilderen op canvas. De Western Desert kunststroming is uitgegroeid tot een van de belangrijkste kunststromingen van de XX ste eeuw.

Vanaf 1788 wordt de Australische schilderkunst vaak omschreven als de geleidelijke verschuiving van een Europees gevoel voor licht naar een Australisch gevoel. De oorsprong van de Australische schilderkunst wordt vaak geassocieerd met de Heidelbergse school van de jaren 1880 tot 1890. Kunstenaars als Arthur Streeton, Frederick McCubbin en Tom Roberts hebben gestreefd naar een waarheidsgetrouwer beeld van het licht in Australië. Ze schilderden in de open lucht in de impressionistische traditie . Deze kunstenaars lieten zich inspireren door de prachtige landschappen en het unieke licht dat de Australische bush kenmerkt.

De eerste Australische schilder die naam maakte in het buitenland was John Peter Russell in de jaren 1880. Impressionist, vriend van Vincent van Gogh en Auguste Rodin, hij werd de eerste Australiër die experimenteerde met het kubisme . Een andere expatriate kunstenaar die zijn tijd vooruit was, was Rupert Bunny, schilder van landschappen, allegorieën en sensuele en intieme beelden.

Onder de belangrijkste kunstenaars van de XX ste eeuw zijn onder meer: de surrealisten Sidney Nolan, Arthur Boyd en Russell Drysdale ; de baanbrekende Brett Whiteley ; schilders/beeldhouwers William Dobell en Norman Lindsay ; landschapsontwerpers Albert Namatjira en Lloyd Rees en moderne fotograaf Max Dupain . Elk heeft bijgedragen aan het definiëren van het unieke karakter van de Australische beeldende kunst.

Modernisme aangekomen in Australië aan het begin van de XX ste eeuw. Aan het hoofd stonden Grace Cossington Smith en Margaret Preston. Kunstenaars Pro Hart en Ken Done hielpen bij de ontwikkeling van een populair modern Australisch model en de alomtegenwoordige Australische kunstenaar Rolf Harris schilderde het officiële portret van Elizabeth II op haar tachtigste verjaardag. Komiek Barry Humphries is ook een provocerende exponent van het dadaïsme in Australië. Michael Leunig (geboren in 1945 in Melbourne) is een Australische kunstenaar die een zeer bijzondere en herkenbare stijl van karikatuur heeft ontwikkeld.

Het land heeft veel musea en kunstgalerijen (ook in kleine steden), waaronder de National Gallery of Victoria (in Melbourne ), de National Gallery of Australia (in Canberra ), Australian National Gallery of Portraits, Art Gallery of New South Wales (in Sydney ) en het Nationaal Museum van Australië (in Canberra).

Er is een zeer rijke danstraditie, tot leven gebracht door de erfenis van Margot Fonteyn en Robert Helpmann, en Australië was de geboorteplaats van danser Wade Robson .

Het National Institute of Dramatic Art (NIDA) in Sydney staat wereldwijd bekend als een theaterschool met alumni zoals: Cate Blanchett, Toni Collette, Judy Davis, Mel Gibson, Baz Luhrmann en Hugo Weaving .

architectuur

De Aboriginals bouwden halfharde woningen, dus de geschiedenis van de architectuur in Australië begon met de komst van de Engelsen in 1788. Het werd sterk beïnvloed door Britse en Amerikaanse modellen.

Er zijn verschillende voorbeelden van architectuur, zoals de Georgische architectuur, de Victoriaanse architectuur, de gotische architectuur, de architectuur van de Federatie, de hedendaagse architectuur en de woonachtige Queenslander in de tropen. Sydney staat bekend om zijn gigantische torens, het Victoria om zijn elegante koloniale architectuur en Adelaide wordt "de stad van kerken" genoemd.

Drie Australische architecturale sites zijn ingeschreven op de UNESCO Werelderfgoedlt : het Sydney Opera House (ontworpen door Jørn Utzon en in gebruik genomen in 1973), het Royal Exhibition Centre in Melbourne en de Australische veroordeelde sites., een selectie van elf strafkolonies waaronder Hyde Park Barakken in Sydney, Port Arthur in Tasmanië en Fremantle Prison in West-Australië .

Alle hoofdsteden herbergen een aantal opmerkelijke kathedralen. Dicht bij de stad Wollongong, op de rotsachtige helling die uitkijkt over de stad, ligt de benedictijnse abdij van Jamberoo, gebouwd met materialen uit de regio die in harmonie zijn met de omgeving, en niet ver weg vinden we de grootste boeddhistische tempel van het zuidelijk halfrond: de tempel van Nan Tien .

Verschillende beroemde architecten of firma's werken in Australië: Francis Greenway (koloniale periode), Harry Seidler, Jørn Utzon (Sydney Opera House), Walter Burley Griffin (stad Canberra ), Romaldo Giurgola ( nieuw Australisch parlement ) en PTW Architects (voormalig Australisch bedrijf die het Beijing National Swimming Center ontwerpt ) behoren tot de bekendste.

De National Trust of Australia is een niet-gouvernementele organisatie die verantwoordelijk is voor het behoud van het historische erfgoed van Australië. Het bezit of beheert meer dan 300 plaatsen geclassificeerd als: het Old Government House in Parramatta, het oudste openbare gebouw in Australië (1799) en de Old Melbourne Gaol.

galerij berichtKlik op een miniatuur om deze te vergroten.

Literatuur

Thomas Keneally, Colleen McCullough, Leslie Murray, Shirley Hazzard, Nevil Shute, Morris West, Bryce Courtenay, Germaine Greer en Jill Ker Conway zijn wereldberoemde Australische schrijvers. DBC Pierre en Peter Carey wonnen allebei de Booker Prize en Patrick White de Nobelpr voor de Literatuur . Paul Wenz, een Franstalige Australische romanschrijver, wordt in Australië beschouwd als een klassieke auteur.

In "klassieke literatuur" kunnen we citeren:

Om de moderne inheemse ervaring te leren kennen, kunnen we My Place lezen van Sally Morgan en voor die van migranten van de tweede generatie: Looking For Alibrandi, door Melina Marchetta (en) .

Enkele van de belangrijkste verfilmingen van Australische verhalen zijn: The Great Escape geschreven door Paul Brickhill, Mary Poppins door Pamela L. Travers en Schindler's List door Thomas Keneally .

Watkin Tench ( Verhaal van de expeditie naar Botany Bay en volledig verslag van de nederzetting in Port Jackson ), CEW Bean ( Het verhaal van Anzac: van het uitbreken van de oorlog tot het einde van de eerste fase van de Gallipoli-campagne 4 mei 1915, 1921), Geoffrey Blainey ( The Tiranny of Distance, 1966), Robert Hughes ( The Fatal Shore, 1987), Manning Clark (A History of Australia, 1962-87) en Marcia Langton ( First Australians, 2008) zijn de auteurs van belangrijke historische werken over Australië. Voor een geschiedenis van de inheemse mythologie kunnen we David Unaipon citeren . The Native Tribes of Central Australia door Frank Gillen en antropoloog Walter Baldwin Spencer op de Arrerntes leverde de eerste uitgebreide studie van een inheemse Australische samenleving voor wereldwijde publicatie in 1899.

Muziek

De Stupenda Dame Joan Sutherland . De grote zaal van het Sydney Opera House is naar hem vernoemd.
Nick Cave tijdens een soloconcert in Mainz ( Duitsland ).
Geoffrey Gurrumul Yunupingu, 2009. Hij zingt in de taal van Yolngu .

De didjeridoo is een zeer oud Australisch muziekinstrument. Een blaasinstrument uit de aerofoonfamilie, het werd al sinds het stenen tijdperk (ongeveer 20.000 jaar geleden) door de Aboriginals van Noord-Australië gebruikt . De Aboriginals hebben veel voorouderlijke liederen bewaard en zeer specifieke instrumenten ontwikkeld. De yidaki of didgeridoo wordt beschouwd als het meest representatieve instrument van de Aboriginals en sommigen beweren dat het het oudste blaasinstrument is. Alleen de Aboriginals van Arnhem Land speelden het echter zoals de Yolngu. Bovendien konden alleen mannen het spelen.

De Anglo-Keltische immigranten van de jaren 1700 en 1800 introduceerden een traditie van volksmuziekballads die zijn aangepast aan Australische specifieke kenmerken, zoals de traditionele liedjes Bound for Botany Bay, The Wild Colonial Boy of Click Go the Shears . De tekst van Waltzing Matilda, het bekendste volkslied van Australië, werd in 1895 geschreven door dichter Banjo Paterson . Dit lied, dat tijdens de Eerste Wereldoorlog door Australische soldaten werd aangenomen, is nog steeds populair en werd gezongen tijdens de slotceremonie van de Olympische Spelen van 2000 in Sydney door Slim stoffig .

Het volkslied is Advance Australia Fair . Onofficieel concurrerende nummers zijn onder meer Waltzing Matilda, I Still Call Australia Home van Peter Allen of misschien Down Under van Men at Work .

In de popmuziek worden Australische groepen en muzikanten niet buitengesloten. In de jaren zestig maakten The Easybeats en The Seekers en The Bee Gees hun naam bekend in de popmuziek. Sinds de jaren zeventig en vooral sinds de jaren tachtig is AC / DC een van de belangrijkste hardrockgroepen ter wereld geweest, met meer dan 180 miljoen albums wereldwijd verkocht en het op één na bestverkochte album aller tijden, Back in Black verkocht 63 miljoen exemplaren, terwijl Midnight Oil en INXS in de jaren tachtig grote popsucces boekten . Er is Nick Cave en Crowded House . Tijdens de jaren 1990, Silverchair en Savage Garden maakte een naam voor zichzelf. Tegenwoordig zijn de bands Airbourne, Jet, The Vines, The John Butler Trio, Xavier Rudd, Kylie Minogue en Dannii Minogue popzangers, evenals de tweeling van The Veronicas beroemd in alle landen en maken ze zich bekend in de Verenigde Staten., VK en in heel Europa. Evenals de popzangeres Tina Arena, wiens carrière is voortgestuwd van Australië naar de Verenigde Staten en vervolgens naar Europa en in het bijzonder naar Frankrijk. Zie ook: Australische rock .

Johnny O'Keefe (in) is de eerste en grootste ster uit het tijdperk van de klassieke rock 'n roll in Australië. Een andere rockpionier is de immer populaire John Farnham . In het folkrockgenre zit Paul Kelly, bijgenaamd de Australische popdichter laureaat . Zangers als Christine Anu, een inwoner van de Torres Strait-eilanden, en Geoffrey Gurrumul Yunupingu, een Yolngu uit Arnhem Land hebben onlangs echt inheemse folkrockmuziek op het internationale toneel gebracht.

Australië heeft een lange traditie van countrymuziek, die zich volgens een ander patroon ontwikkelt dan zijn Amerikaanse tegenhangers. Ze is beïnvloed door Keltische folkballads en de traditie van de Bush-ballads van Australische dichters. De grote man van de Australische countrymuziek is Slim Dusty (1927-2003) wiens carrière vijftig jaar duurde en meer dan 100 albums produceerde. In Australië zijn zangers John Williamson, Delta Goodrem en Lee Kernaghan erg populair, en in de Verenigde Staten zijn er bekende Australische countryartiesten als Olivia Newton-John en Keith Urban .

Opera zangers Nellie Melba en Joan Sutherland - La Stupenda - behoorden tot de beroemdste vrouwen in hun repertoire. De Opera Australia, het nationale operagezelschap, is beroemd dankzij de diva Joan Sutherland . Alle Australische hoofdsteden, vooral Melbourne en Sydney, hebben symfonieorkesten . We zullen ook de dirigent Charles Mackerras noemen . Australische componisten zijn onder meer: Peter Sculthorpe en Bruce Rowland .

Ook Australië is wereldwijd bekend dankzij zijn deelname sinds 2015 aan het Eurovisie Songfestival .

Bioscoop

Errol Flynn, de grootste ster van Australië uit de Gouden Eeuw van Hollywood.

De Australische cinema is een van de oudste ter wereld: de eerste filmproductiestudio werd in 1898 door het Leger des Heils in Melbourne gebouwd . The Story of the Kelly Gang, uitgebracht in 1906, is de eerste speelfilm in de geschiedenis van de cinema. De in Hobart Tasmanië geboren Errol Flynns naam wordt geassocieerd met de grootste sterren uit de gouden eeuw van Hollywood, maar zijn eerste film, In the Wake of the Bounty, is een Australische film geregisseerd door Charles Chauvel in 1933. In 1943, Kokoda Front Line, geregisseerd van Ken G. Hall, was de eerste Australische film die een Oscar won (categorie voor beste documentaire film). De AFI Awards ( Australian Film Institute Awards ) zijn sinds 1958 de belangrijkste nationale film- en televisiepr.

Met de hulp van premiers John Gorton en Gough Whitlam zagen de jaren zestig en zeventig een heropleving van de Australische cinema met Picnic at Hanging Rock (1975) van Peter Weir en het begin van een gouden eeuw met het grote succes van films als Mad Max ( 1979) met de jonge Mel Gibson, Gallipoli (1981), The Man from the Silver River (1982) en Crocodile Dundee (1986) met Paul Hogan . Deze film blijft de Australische film die, in termen van aantal kijkers, het meeste succes heeft gehad aan de wereldkassa. Films als La Randonnée of Shine komen regelmatig als een verrassing, en het land zelf wordt een inspiratiebron voor regisseurs als Werner Herzog ( Het land waar de groene mieren dromen ).

In de jaren 1990-2000, Australische acteurs en actrices ( Nicole Kidman, Hugh Jackman, Russell Crowe, Cate Blanchett, Geoffrey Rush, Eric Bana, Heath Ledger, Hugo Weaving, Simon Baker, Alex O'Loughlin, Rose Byrne, de broers Chris en Liam Hemsworth ) en regisseurs ( Baz Luhrmann, George Miller, Bruce Beresford ) hebben groot internationaal succes gehad.

10 Canoes, 150 Spears and 3 Brides (Ten Canoes), een film uit 2006 geregisseerd door Rolf de Heer en Peter Djigirr, was de eerste speelfilm in de Aboriginal-taal en won de Special Jury Prize op het Filmfestival van Cannes 2006.

De filmindustrie blijft jaarlijks een redelijk aantal films produceren; verschillende Amerikaanse producenten hebben hun productie naar Australië verplaatst naar aanleiding van de beslissing van Fox-regisseur Rupert Murdoch (voormalige Australische genaturaliseerde Amerikaan) om de nieuwe studio naar Sydney te verhuizen, waar films tegen lagere kosten kunnen worden voltooid dan in de Verenigde Staten. Opmerkelijke producties zijn onder meer The Matrix en afleveringen II en III van Star Wars .

Gastronomie

Al 50.000 jaar lang eten de Aboriginals gerechten op basis van dieren en planten die in hun regio voorkomen: gegrilde kangoeroes, zeevruchten, honing, bessen, enz.

Vanaf 1788 werd de Engelse keuken die door de eerste kolonisten naar het land werd gebracht, de basis van de Australische keuken. Het bestaat uit taarten, vlees, voornamelijk rundvlees en lamsvlees, maar soms ook kangoeroe : steaks, gegrilde karbonades en andere, meestal vergezeld van groenten (een combinatie die in de volksmond bekend staat als "één vlees en drie groenten").

Australisch rundvlees, zoals Nieuw-Zeeland, Canadees en Amerikaans, en in tegenstelling tot Europees, kan worden behandeld met groeihormonen, net als varkensvlees en lamsvlees. Bepaalde distributiespecialisten, zoals Coles, hebben echter besloten de verkoop van vlees met groeihormonen, dat toch 80% van het lokaal geproduceerde vlees uitmaakt, te weigeren.

Vanwege de multiculturele oorsprong van nieuwe Australische immigranten in de afgelopen 40 of 50 jaar, heeft deze keuken een keuken gezien met een verscheidenheid aan mediterrane en Aziatische gerechten. Deze multiculturele culinaire invloeden worden vaak bestempeld met de overkoepelende term Modern Australian . Britse tradities bestaan ​​nog steeds op verschillende niveaus, bijvoorbeeld met fish and chips, dat populair blijft in de afhaalsector.

Een inheemse Australische kookbeweging verscheen opnieuw in Australische restaurants in de jaren 80. De ontdekking van verschillende Australische planten met smaakkwaliteiten vergelijkbaar met kruiden, vormde de basis van gastronomisch koken. Dit in tegenstelling tot het voor fijnproevers onbekende bushfood.

De Damper is een brood dat een paar dagen in de bush kan overleven.

galerij berichtKlik op een miniatuur om deze te vergroten.

Consumptie

Australië produceert kwaliteitswijnen. Enkele van de meest bekende wijnhuizen zijn: Penfolds, Rosemount Estate, Wynns Coonawarra Estate en Lindemans. De regio's van de Hunter- en Barossa- valleien staan ​​bekend om hun wijngaarden. Vele hectaren wijnstokken bezetten deze regio's waar, in de oneven jaren, wijnfeesten worden gehouden die veel bezoekers trekken die komen genieten van parades, concerten en maaltijden!

De Hunter Valley produceert al 150 jaar wijn. Bekende wijnhuizen zijn Rothbury, Tyrrells en McGuigans. Ze staan ​​bekend om hun semillon, maar ze produceren shiraz, chardonnay en verdelho . De Barossa-vallei staat bekend om zijn shiraz, een van de oudste ter wereld, zijn cabernet sauvignon en zijn grenache . Witte wijnen zijn onder andere Eden Valley Rieslings, Semillons en Chardonnays .

Bieren van bekende lokale merken zijn nog steeds populair in Australië. De oudste brouwerij is de Cascade Brewery in Hobart, Tasmanië (geopend in 1824). Bier werd echter al in 1806 in Sydney geproduceerd door James Squire (in) . Sinds de jaren 70 hebben een aantal Australische bieren, zoals Fosters Lager, internationale bekendheid verworven.

De rumhandel was al heel vroeg een belangrijk onderdeel van de koloniale economie in New South Wales. De rumhandel leidde zelfs tot de enige staatsgreep in de Australische geschiedenis: de Rum Rebellion die gouverneur William Bligh in 1808 ten val bracht.

De Billy Tea is een traditie die gevierd wordt in Australië. Billy's thee wordt gebrouwen boven een kampvuur en geparfumeerd met eucalyptusbladeren. Het volkslied Waltzing Matilda vertelt het verhaal van een zwervende zwerver die naast een billabong (riviervijver) met zijn billen kookt .

Vele hectaren wijnstokken bezetten de Hunter Valley .

Sport

Rodelbaan dames, Kiandra, 1900.
Don Bradman, de beroemdste cricketspeler van Australië, en Stan McCabe .

Sport in Australië is een populaire en wijdverbreide activiteit. Met een bevolking van slechts 20 miljoen mensen eindigde Australië als vierde van de landen op de Olympische Spelen van 2000 en 2004 (alleen overschaduwd door de supermachten: de Verenigde Staten, Rusland en China). Het aantal deelnemers en toeschouwers is hoger dan in andere landen in vergelijking met het aantal inwoners. Het bew hiervan hadden we tijdens de Olympische Spelen en de Commonwealth Games, maar ook tijdens andere internationale sportevenementen, met name water- en teamsporten. Het klimaat en de Australische economie stellen Australiërs inderdaad in staat om ideale omstandigheden te hebben om aan veel sporten deel te nemen, maar ook om ze te gaan bekijken.

Traditioneel zijn de cricket, de "Australian Rules Football" ( Australische voetbal ) en rugby league de meest populaire teamsporten. We kunnen ook op een lagere rang voetbal, korfbal en hockey noemen die ook populair zijn. Rugby 15 blijft in de minderheid ondanks wedstrijden op televisie en de steun van Nieuw-Zeelandse en Zuid-Afrikaanse federaties. Het team Rugby League Australia, het cricketteam van Australië en de nationale korfbal- en hockeyteams zijn regelmatig wereldkampioen. Enkele van de belangrijkste sportevenementen zijn onder andere: The Ashes, series van cricket oefenwedstrijden tegen Engeland ; de Bledisloe Cup, een serie rugby union wedstrijden tegen Nieuw-Zeeland ; De staat van herkomst, Rugby League-wedstrijden tussen New South Wales en Queensland, de Grand Final van de Rugby League en de Grand Final van de Australian Football League ( AFL ) in Melbourne.

Het voetbalteam Australië kwalificeerde zich voor de World Cups van 1974, 2006 en voor alle daaropvolgende. Onder de grote spelers kunnen we noemen: Mark Bosnich, Tim Cahill, Harry Kewell, Mark Schwarzer en Mark Viduka .

Door het hele land is er een grote verscheidenheid aan andere sporten zoals wielrennen, basketbal, golf, hockey en tennis . De Australian Open, een van de vier Grand Slam-tennistoernooien, vindt in januari plaats in Melbourne . We kunnen ook de Tour Down Under noemen, die deel uitmaakt van de UCI World Tour .

Water- en strandsporten zijn erg populair - vooral zwemmen, surfen en levensreddende sporten - (Australië, het thuisland van de sport, heeft een nationaal kampioenschap zo groot als voetbal in Europa). In 1983 verloren de Amerikanen voor het eerst de America's Cup- regatta, in het voordeel van de Australische boot Australia II, aangevoerd door John Bertrand . Sydney-Hobart is een zeilrace die elk vanuit Sydney vertrekt en eindigend in Hobart, voor een afstand van 1.167,39 kilometer.

Het beoefenen van sneeuwsporten is mogelijk in Australië in de Australische Alpen en een deel van Tasmanië . De Australiërs begon te oefenen skiën bergafwaarts vanaf de XIX e eeuw, het uitgangspunt is waarschijnlijk Kiandra in de Snowy Mountains in 1861. Een van de meest bekende skiërs onder andere Malcolm Milne, Zali Steggall, Camplin en Dale Begg-Smith . De meest populaire skigebieden zijn Thredbo, Perisher en Charlotte Pass in New South Wales en Mount Hotham, Falls Creek en Mount Buller in Victoria. De uitgestrekte plateaus en pieken maken het in de winter mogelijk om te langlaufen in gebieden van Kosciusko Backcountry, Jagungal Wilderness en Plateau Bogong en in de Nationale Parken van Tasmanië en Brindabella Mountains van het Australische Hoofdstedelijk Territorium .

De paardenraces zijn populair en de publieke belangstelling voor paardenraces is de afgelopen jaren enorm toegenomen met meer dan 100 000 mensen die aanwezig waren bij de races van de Melbourne Cup .

Australië heeft twee edities van de Olympische Spelen georganiseerd: die van 1956 in Melbourne en die van 2000 in Sydney . Australië is een van de slechts drie landen die atleten naar alle Olympische Zomerspelen hebben gestuurd. De beste Australische atleet op basis van het aantal gewonnen Olympische medailles is Ian Thorpe met 9 medailles, waaronder vijf gouden. De atleten die 4 Olympische gouden medailles behaalden zijn: Betty Cuthbert, Murray Rose, Dawn Fraser en Shane Gould .

De Commonwealth Games zijn een multisportcompetitie waar topsporters uit landen die lid zijn van het Gemenebest elkaar ontmoeten. Het evenementenprogramma is vergelijkbaar met dat van de Olympische Zomerspelen, maar omvat ook enkele sporten die specifieker zijn voor het Gemenebest, zoals rugby zevens, bowls (spel) of netbal. Sinds 1930 is Australië het best scorende team in de tien edities van de games en heeft het vier edities van de games georganiseerd.

Andere belangrijke Australische sporten zijn Sir Donald Bradman (cricket), Darren Lockyer (rugby league), Cathy Freeman (400 m ), Greg Norman (golf), David Campese (rugby league dan XV met 101 caps voor de nationale ploeg en 64 pogingen in internationale wedstrijden) en Rod Laver (de enige speler die tweemaal de grand slam in tennis heeft behaald ).

Sinds 1985 is Australië gastheer van een ronde van het Formule 1-wereldkampioenschap, de Grand Prix van Australië, die van 1985 tot 1995 werd verreden op het stedelijke circuit van Adelaide en sinds 1996 op het semi-stedelijke circuit van Albert Park., in Melbourne. Deze race is altijd belangrijk geweest, want toen de race in Adelaide plaatsvond, was de Grand Prix van Australië de laatste race van het seizoen (en dus bepalend voor de toekenning van de wereldtitels voor coureurs en constructeurs), en wanneer de race plaatsvindt in Melbourne is het het eerste evenement van het seizoen (dus het stelt coureurs en teams in staat om hun niveau te vergelijken met hun tegenstanders). Er zijn echter slechts twee Australische coureurs wereldkampioen Formule 1 geweest: Jack Brabham (in 1959, 1960 en 1966 ; 14 overwinningen tijdens zijn carrière (van 1955 tot 1970 )) en Alan Jones (in 1980 ; 12 overwinningen tijdens zijn carrière (van 1975). tot 1986 )). Twee andere Australische coureurs zijn verschenen in de Formule 1: Mark Webber (9 overwinningen tussen 2002 en 2013 ) en Daniel Ricciardo (7 overwinningen sinds 2011, huidige serie).

Culturele kalender

Royal Victoria Regiment in traditionele ANZAC- dagmars in Melbourne .

Statistieken

Wereldwijde ranglt

Codes

De codes van Australië zijn:

Opmerkingen en referenties

Opmerkingen:

 1. Vertaalbaar door het "vaste land" in het Frans.
 2. ^ Origineel Engels: "het uitgestrekte eiland, of liever continent, van Australië, Australazië of New Holland".
 3. Australiërs beschouwen de wateren die grenzen aan Zuid-Australië, tussen Kaap Leeuwin en de Tasmanzee, als behorend tot de Antarctische Oceaan . Deze definitie wordt internationaal niet geaccepteerd door de International Hydrographic Organization .
 4. Engels heeft geen wettelijke status als officiële taal in Australië. Als taal van bestuur en wetgeving heeft het echter deze de facto status verworven .

Referenties

 1. a b en c (in) Australisch Bureau voor de Statistiek, " Nationale, staats- en territoriumbevolking " op abs.gov.au, (geraadpleegd op 30 september 2020 ) .
 2. a b c en d Internationaal Monetair Fonds, World Economic Outlook Database
 3. (in) ' Rapporten over menselijke ontwikkeling ' op hdr.undp.org .
 4. (in) Stefan Anitei, " Zowel Australische Aboriginals als Europeanen Geworteld in Afrika ", op softpedia, 95-2007 (geraadpleegd op 5 april 2018 ) .
 5. MacKnight 1976 .
 6. Phillip 1789 .
 7. Fletcher 1967, p. 326-333.
 8. (en-US) Rapport voor geselecteerde landen en onderwerpen op imf.org (toegankelijk op 2 mei 2018 ) .
 9. a en bAustralië en Canada, slechte klimaatstudenten. ", Le Monde, ( online gelezen, geraadpleegd op 23 oktober 2016 ).
 10. (in) Samuel Purchas, Hakluytus Posthumus, vol. IV, , blz. 1422–32.
 11. Bekend zuidelijk land : 1676 / Gabriel de Foigny; red. opgesteld, gepresenteerd en geannoteerd door Pierre Ronzeaud. - Par: Sté des texts français moderne, 1990. - XCVIII-242 p. ; 18 cm . ( ISBN 2-86503-191-8 ) .
 12. (in) Weekend Australisch, 30-31 december 2000, p. 16 .
 13. (in) " Australische grootte vergeleken ", Geoscience Australia (geraadpleegd op 25 oktober 2014 ) .
 14. (in) " State of the Environment 2006 ", op environment.gov.au, Department of the Environment and Water Resources (geraadpleegd op 19 mei 2007 ) .
 15. economische groei, op de OESO (bezocht op 26 oktober 2015 ) .
 16. Éléonore Solé, " Projecten om het Great Barrier Reef te redden ", op Futura, (toegankelijk op 4 juli 2020 ) .
 17. (in) " Mount Augustus ", The Sydney Morning Herald (toegankelijk 19 mei 2007 ) .
 18. (in) Rachel Kleinman, " Geen droogte meer: ​​het is permanent droog' ' op The Age, .
 19. (in) " De epische droogte van Australië: de positie is grimmig " op news.independent.co.uk, .
 20. a b c d e en f In Australië, een seizoen in de hel, Maxime Lancien, Monde diplomatique, januari 2020
 21. a b en c " " Australië offert steeds meer het milieu op ten behoeve van de economie " ", Le Monde, ( lees op internet ).
 22. (in) " Brand, droogte en stromende regen: het is tijd voor nationale actie klimaatverandering is " op The Strategist, (geraadpleegd op 26 februari 2019 ) .
 23. " Tegen 2050 zal er geen winter meer zijn in Australië ", op Ulyces (toegankelijk op 14 maart 2019 ) .
 24. " De wereld van de wilde bossen gaat snel achteruit ", Le Monde, ( lees op internet ).
 25. " Je mist insecten en alles is ontvolkt ", op Reporterre, de dagelijkse ecologie (geraadpleegd op 15 mei 2019 ) .
 26. Karine Arguillère, " Ecologische voetafdruk : Australië laatste in de klas - Courrier Australien ", op Lecourrieraustralien.com, (toegankelijk op 5 juli 2020 ) .
 27. " Greenpeace onthult wereldwijde kaarten van luchtvervuiling op basis van NASA-gegevens ", Le Monde, ( lees op internet ).
 28. (in) " Over Biodiversiteit ", Departement Leefmilieu en Erfgoed,(toegankelijk 18 september 2007 )
 29. [Biodiversiteit bedreigd door invasieve soorten “ https:lexpress.fr/actualite/sciences/la-biodiversite-menacee-par-les-especes-invasives_2032970.html ”], L'Express, 5 september 2018.
 30. a en b Jean Demangeot, The Media "natuurlijk" in de wereld, Par, Armand Colin, 10 ste editie, 2002, p. 105 .
 31. Jouvert 2000 .
 32. " Thuis ", op one-voice.fr .
 33. " Waarom Australië in brand staat ", over cultuur in Frankrijk, (toegankelijk 5 mei 2021 ) .
 34. " Bosbranden in Australië: 35 doden (nieuw record) ", Le Monde, (toegankelijk 8 februari 2009 ) .
 35. Marie-Morgane Le Moël, " Australië overweldigd door dodelijke branden ", Le Monde, (toegankelijk op 10 februari 2009 ) .
 36. a en b " Australië: politie onderzoekt verdere uitbraken van brand ", Le Monde, (toegankelijk 11 februari 2009 ) .
 37. a en b IPCC (2019).
 38. a en b Zie bom.gov.au .
 39. Sébastien Arnaud, Een record van 41,9 ° C geregistreerd in Australië, op RSE Magazine (toegankelijk op 30 december 2019 ) .
 40. " Verenigde Staten ", op Sydney.com (toegankelijk op 5 juli 2020 ) .
 41. Geoffrey Blainey; Een zeer korte geschiedenis van de wereld; Pinguïn Boeken; 2004 ( ISBN 978-0-143-00559-9 ) .
 42. a en b See dfat.gov.au .
 43. ^ De eerste Australiërs: ze zijn gekomen om te blijven door SBS TV, 2008.
 44. Harleian collection, British Library, Add. MS 5413. Kopie van de National Library of Australia.
 45. a en b Flannery, Tim; De ontdekkingsreizigers ; Tekst publiceren; Melbourne; 1998.
 46. ^ De James Cook Journal, 23 augustus 1770.
 47. ^ De Franse Zuidelijke Eilanden, door Gracie Delépine, ed. West-Frankrijk, 1995.
 48. Louis de Saint-Alouarn, luitenant van de Roy, een Bretonse zeeman naar de Zuidelijke gebieden te veroveren door Ph. Godard en T. de Kerro, Ed. Les Portes du Large 2002.
 49. BH Fletcher, Australian Dictionary of Biography, National Center of Biography, Australian National University ( lees online ).
 50. Eleanor Dark, Australian Dictionary of Biography, National Center of Biography, Australian National University ( lees online ).
 51. FD McCarthy, Australian Dictionary of Biography, National Center of Biography, Australian National University ( lees online ).
 52. JL Kohen, Australian Dictionary of Biography, National Center of Biography, Australian National University ( lees online ).
 53. Margaret Steven, Australian Dictionary of Biography, National Center of Biography, Australian National University ( lees online ).
 54. ND McLachlan, Australian Dictionary of Biography, National Center of Biography, Australian National University ( lees online ).
 55. Zie op parlement.nsw.gov.au .
 56. (in) Convict Records Public Record Office van Victoria; State Records Office van West-Australië
 57. (in) Australisch Bureau voor de Statistiek 1998 Speciaal artikel van de staat New South Wales.
 58. ^ (in) Smith, L. (1980), The Aboriginal Population of Australia, Australian National University Press, Canberra.
 59. (nl) Pokken door de geschiedenis
 60. Geoffrey Blainey; Een zeer korte geschiedenis van de wereld ; Pinguïn Boeken; 2004; ( ISBN 978-0-14-300559-9 ) : “Op duizend geïsoleerde plaatsen werden af ​​en toe geschoten en gestoken. Erger nog, pokken, mazelen, griep en andere nieuwe ziekten verspreidden zich van het ene Aboriginalkamp naar het andere... De belangrijkste veroveraar van de Aboriginals was om ziekte te zijn en haar bondgenoot, demoralisatie ”.
 61. (in) Colin Tatz, " Genocide in Australië ", AIATSIS Research Discussion Paper No. 8, Australian Institute of de Aboriginals en Torres Strait Islander Studies(toegankelijk 19 september 2007 ) .
 62. ^ (in) Windschuttle, K. (2001). " The Fabrication of Aboriginal History ", The New Criterion Vol. 20, No. 1, 20 september (gecachte versie van 10 maart 2008)
 63. The History of Excuses Down Under ”, op thinkingfaith.org .
 64. Tim Flannery; De ontdekkingsreizigers ; Tekst publiceren 1998
 65. (in) " Aboriginal Stockmen of the Northern Territory " op de outback van Oz (toegankelijk op 10 maart 2010 ) .
 66. (in) " Contradicties vertroebelen de verontschuldiging aan de gestolen generaties ", op The Australian (toegankelijk op 10 maart 2010 ) .
 67. (in) " Bezoek Ballarat - U aangeboden door de mensen die het het beste kennen " op Visit Ballarat (VB) .
 68. a en b (in) " Electorale mijlpaal voor inheemse Australiërs " op de Australische kiescommissie .
 69. (in) De Australische Encyclopædia, 5 e ed. , vol. 2, Australische geografische,( ISBN 1862760004 ), p. 582-587.
 70. a en b (in) " Bushrangers OF AUSTRALIA " [PDF], National Museum of Australia (toegankelijk 16 april 2007 ) .
 71. (in) " De eerste film die is gerestaureerd door het National Film and Sound Archive " (toegankelijk op 24 oktober 2006 ) .
 72. (in) LG Bruce Wallace, Australian Dictionary of Biography, National Center of Biography, Australian National University ( lees online ).
 73. " Australische regels voetbal - sport, " op britannica.com .
 74. http:waverley.nsw.gov.au/library/localstudies/historical/federation/historical.htm
 75. Matsunuma Miho, " En de Volkenbond Afgewezen 'Racial Equality ', ".
 76. " Histoire du monde.net ", op histoiredumonde.net .
 77. " Encyclopedia - Australian War Memorial ", op awm.gov.au .
 78. Geoffrey Serle, Australian Dictionary of Biography, National Center of Biography, Australian National University ( lees online ).
 79. ^ Roland Perry, Monash: The Outsider Who Won A War, Random House, 2004 ( ISBN 1-74051-364-9 ) .
 80. ^ David Lowe, Australië in de wereld, in Joan Beaumont (red.), Australia's War, 1914-18, Allen & Unwin, 1995, p. 132 .
 81. http:qantas.com.au/infodetail/about/FactFiles.pdf
 82. http:flyingdoctor.org.au/About-Us/Our-History/The-John-Flynn-Story
 83. ^ Frederick Howard, Australian Dictionary of Biography, National Center of Biography, Australian National University ( lees online ).
 84. Bede Nairn, Australian Dictionary of Biography, National Center of Biography, Australian National University ( lees online ).
 85. Zie awm.gov.au .
 86. " Tobruk - De Australische War Memorial ", op awm.gov.au .
 87. (en) http:smh.com.au/articles/2002/08/02/1028157846989.html
 88. " Home - The Anzac Portal ", op ww2australia.gov.au .
 89. (in) ' 'Overgave' ', de Australische oorlog van 1939 tot 1945 (toegankelijk op 23 februari 2008 ) .
 90. (in) Zie dfat.gov.au, feiten.
 91. (in) (in) ABC-fora; de geschiedenis van de mensenrechten door Geoffrey Robertson .
 92. ABC- blad .
 93. a en b (en) Geschiedenis op woomera.com.au.
 94. a en b (en) http:csiro.au/science/Apollo-11-and-Parkes-telescope.html File] op Apollo 11.
 95. (fr) Artikel in de pers, persee.fr.
 96. (in) The Snowy Mountains Scheme op cultureandrecreation.gov.au.
 97. (in) inheemse kunst op cultureandrecreation.gov.au.
 98. (in) " Veelgestelde vragen ", Bureau of Meteorology, (toegankelijk 24 maart 2006 ) .
 99. (in) " EMA Disasters Database - Tropical Cyclone Tracey ", Emergency Management Australia,(toegankelijk 7 juli 2006 ) .
 100. (in) " Mr. Whitlam ter plaatse. ", De leeftijd, , blz. 9, 3 - 5.
 101. (in) " John Howard Interview - 1996 " Vier hoek op ABC.
 102. (in) Het referendum van 1999 over ABC.
 103. Christophe Magdelaine, " Zuidoost-Australië wordt geteisterd door de dodelijkste branden in zijn geschiedenis ", Notre-planete.info, (toegankelijk 6 januari 2010 ) .
 104. (in) Zie theodora.com, Australië.
 105. Julia Gillard wordt premier van Australië op Le Monde .
 106. " Australië: Julia Gillard verkrijgt de meerderheid in het parlement ", Le Monde,(toegankelijk 7 september 2010 ) .
 107. ^ A en b " Een gekke dag in het Australische parlement ", op ABC (toegankelijk 27 juni 2013 ) .
 108. Kevin Rudd verslaat Julia Gillard met 57-45 in de Labour-leiderschapsstemming, wat de weg vrijmaakt voor een terugkeer naar PM, ABC, toegankelijk op 26 juni 2013.
 109. (in) " Australië Act " [PDF] op scaleplus.law.gov.au .
 110. (ro) Wat gebeurt er als ik niet stem? " Op aec.gov.au ( bezocht op 8 januari 2008 ) .
 111. a en b (en) [peo.gov.au/learning/fact-sheets/prime-minister.html Prime Minister's sheet] op peo.gov.au.
 112. (in) " Gouverneur generaals rol " op gg.gov.au .
 113. Blad op alga.asn.au.
 114. Australische regering. (2005). Begroting 2005-2006
 115. (in) " Australische militaire feiten en statistieken " op nationmaster.com .
 116. Grondwet van het Gemenebest van Australië
 117. Australische Ministerie van Defensie (2006). Portefeuillebegrotingsoverzichten 2006-07. Pagina 19.
 118. http:cheminsdememoire.gouv.fr/page/affichepage.php?idLang=fr&idPage=7947
 119. Ministerie van Buitenlandse Zaken en Handel (2003). Bevordering van het Nationaal Belang, Bijlage 1
 120. Giurco, D., T. Prior, GM Mudd, L. Mason, J. Behrisch (2010) Peak Minerals in Australië: Een overzicht van de veranderende gevolgen en de voordelen . Voorbereid voor CSIRO Minerals Down Under Flagship, door het Institute for Sustainable Futures (University of Technology, Sydney) en de afdeling Civiele Techniek (Monash University). Instituut voor Duurzame Toekomst, Sydney. Technische Universiteit, Sydney
 121. Australisch Bureau voor de Statistiek. Jaarboek Australië 2005
 122. (in) Ian Macfarlane, " Australisch monetair beleid in het laatste kwart van de twintigste eeuw ", Bulletin van de Reserve Bank of Australia, ( lees op internet ).
 123. ^ Parham, D. (2002). Micro-economische hervormingen en de heropleving van de Australische productiviteit en levensstandaard "Gearchiveerde kopie" (versie 27 september 2007 op het internetarchief ) . Conferentie van Economen, Adelaide, 1 st oktober
 124. Australisch Bureau voor de Statistiek. Arbeidskrachten Australië. Kat # 6202.0
 125. a b en c RFI, " Australië: brutale groei maar nog meer ongelijkheden ", op Rfi.fr, (toegankelijk op 5 juli 2020 ) .
 126. " Deze financiers die dorsten naar water en bevolkingsgroepen verspreiden ", op Le Monde, .
 127. (in) T. Colebach, " We zijn op een lange en gladde glijbaan naar een ramp ", op theage.com.au, .
 128. (in) " Australië - Oceanië:: Australië - The World Factbook - Central Intelligence Agency " op cia.gov (geraadpleegd op 20 december 2019 ) .
 129. " Ongelijkheid in rijkdom onder Australiërs neemt toe ", op sbs.com, (geraadpleegd op 20 december 2019 ) .
 130. " Tegen het einde van het Australische economische wonder ", op Les Echos, (geraadpleegd op 20 december 2019 ) .
 131. a en b Zie environment.gov.au .
 132. a en b (nl) Basisbeginselen, op ga.gov.au, .
 133. https:industry.gov.au/Office-of-the-Chief-Economist/Publications/Documents/aes/2016-australian-energy-statistics.pdf
 134. (in) [PDF] BP Statistical Review of World Energy juni 2017, BP, juni 2017. p. 14-16
 135. Australië, de grootste uraniumreserves ter wereld - AREVA, op new.areva.com .
 136. (in) " Clean Energy Australia Report 2019 ", over Clean Energy Council
 137. (in) " Zonne-energie " op ga.gov.au, .
 138. Joseph Martin, " Van steenkool naar zonne-energie: de grote Australische transitie ", op RSE Magazine (toegankelijk op 3 juni 2020 ) .
 139. (in) " Hoofdstuk - Bevolkingsgrootte en -groei ", op abs.gov.au, .
 140. Schatting van het Australische Bureau voor de Statistiek 2010
 141. (in) " 3218.0 - Regionale bevolkingsgroei, Australië 2010 ", Australisch Bureau voor de Statistiek,(toegankelijk 6 juni 2008 ) .
 142. a en b Australië exporteert zijn vluchtelingen, Lena Bjurström; Le Monde diplomatique, april 2019
 143. (in) " Pluralistische Naties: Pluralistisch taalbeleid? ", 1995 Global Cultural Diversity Conference Proceedings, Sydney, Department of Immigration and Citizenship (geraadpleegd op 11 januari 2009 ) " Engels heeft geen juridische status, maar het is zo diepgeworteld als de gemeenschappelijke taal dat het de facto de officiële taal is, evenals de landstaal ."
 144. ^ (in) Bruce Moore, " The Vocabulary Of Australian English ", National Museum of Australia (toegankelijk op 5 april 2010 ) .
 145. ^ "The Macquarie Dictionary", vierde editie. De Macquarie Bibliotheek Pty Ltd, 2005.
 146. Telling 2011
 147. (in) Een momentopname van de ontwikkeling van jonge kinderen in Australië, Australische ministerie van Onderw, Werkgelegenheid en Arbeidsrelaties,( ISBN 978-0-9807246-0-8, lees online ), p. 8.
 148. Agence France-Presse en Jiji Press, " Arabisch, de tweede taal van Australië ", The Japan Times, , blz. 4.
 149. (in) " Census 2016 Taal gesproken thuis door Sex (LGA) " op stat.data.abs.gov.au (toegankelijk op 4 juli 2020 )
 150. (in) Lisa Pryor, " De Afrikaanse migranten vrezen wie een lagere levensstandaard heeft ", Sydney Morning Herald, ( online gelezen, geraadpleegd op 4 juli 2020 )
 151. (in) " Een missie om inheemse talen te redden ", Australian Geographic (toegankelijk op 18 maart 2016 ) .
 152. a en b (in) " National Indigenous Language Survey Report 2005 ", Department of Communications, Information Technology and the Arts (geraadpleegd op 5 september 2009 ) .
 153. (in) " 4713.0 - Bevolkingskenmerken, Aboriginals en Torres Strait Islander Australiërs, 2006 ", Canberra, Australisch Bureau voor de Statistiek,(toegankelijk 7 december 2010 ) .
 154. (in) " 20680-Taal gesproken thuis (volledige classificatielt) door Sex - Australia ", 2006 Census-tabellen: Australië, Canberra, Australisch Bureau voor de Statistiek,(toegankelijk 7 december 2010 ) .
 155. (in) " Over ons: religieuze vrijheid ", Dfat.gov.au (toegankelijk op 31 december 2011 ) .
 156. (in) Census of Population and Housing: Reflecting Australia - Stories from the Census, 2016
 157. Anglicaanse Kerk van Australi ”, op anglican.org.au .
 158. a en b Huis-Katholieke Kerk in Australië, op catholic.org.au .
 159. ^ Robert E. Johnson, A Global Introduction to Baptist Churches, Cambridge University Press, VK, 2010, p. 129 .
 160. ^ Ian M. Randall, Toivo Pilli, Anthony Cross, Baptist Identities: International Studies from the Seventeenth to the Twentieth Centuries, Wipf and Stock Publishers, VS, 2006, p. 293 .
 161. Baptist World Alliance, Statistics, bwanet.org, Verenigde Staten, geraadpleegd op 23 juli 2018
 162. " Zoeken " op Times Higher Education (THE) .
 163. (in) " Australische flora en fauna en Charles Darwin " op cultureandrecreation.gov.au, .
 164. (in) " Australisch museum - natuur, cultuur, ontdek - Australisch museum " op australianmuseum.net.au .
 165. NC Gare, “ 7— Le plan d'aménagement des Monts Snowy / The Snowy Mountains Scheme (tekst beschikbaar in het Frans en Engels) ”, Revue de géographie alpine, vol. 80, n o 2, blz. 201-225 ( DOI 10.3406/rga.1992.3673, lees online ).
 166. ^ Rural Press, Fairfax officieel gefuseerd, The Age, 9 mei 2007.
 167. (en) https:imdb.com/Sections/Awards/Logie_Awards/ file] op imdb.com.
 168. Harold Thibault, " Twee bezorgdheid over persvrijheid in Australië ", Le Monde, ( lees op internet ).
 169. (nl) Officiële website van de Australische BBC .
 170. (in) Pagina op aph.gov.au.
 171. (in) Speciaal verslag door news.bbc.co.uk.
 172. (nl) Australië boekuittreksels op guardian.co.uk.
 173. " Aussie Engels voor de beginner - Interactieve Flash - Nationaal Museum van Australië " op nma.gov.au .
 174. Kakadu National Park ”, op environment.gov.au .
 175. Uluru-Kata Tjuta National Park - Parks Australia, op environment.gov.au .
 176. (in) " Windows Web Hosting ASP.NET Coldfusion MX Web Hosting " op readyhosting.com (toegankelijk op 10 september 2020 )
 177. (in) " Australische schilders " op Australische gov. (toegankelijk 16 februari 2010 ) .
 178. " Rolf Harris maakt de koningin een plaatje - World-theage.com.au ", op theage.com.au .
 179. Robert Hughes; De kunst van Australië ; Pinguïn; Herziene uitgave 1970
 180. (in) ' Home - Leunig ' op leunig.com.au .
 181. (nl) http:whc.unesco.org/en/list/1306
 182. http:jamberooabbey.org.au/html/home.htm
 183. (in) " Nan Tien Temple, Australia " op nantien.org.au .
 184. National Trust ”, op nationaltrust.org.au .
 185. ^ The First Australians: No Other Law door SBS TV, 2008.
 186. Zie op reddingsleger.org.au .
 187. Ecole Renaud Séchan - De Australische maaltijd, op ac-grenoble.fr (toegankelijk op 17 maart 2019 ) .
 188. (in) " Lees dit, voordat je vanavond naar hormoonvrije steak gaat ", op abc.net.au, (toegankelijk op 4 juli 2020 )
 189. " CONSUMPTIE - Coles haalt hormoonrundvlees uit de schappen ", op lepetitjournal.com, (geraadpleegd op 17 maart 2019 ) .
 190. (in) ' Hunter Valley wine - Home ' op winecountry.com.au .
 191. (in) ' Hunter Valley Wine Tours vanaf $ 85 ' op Hunter Valley Wine Tours (toegankelijk op 5 juli 2020 ) .
 192. " Barossa ", op Barossa .
 193. http:malt-shovel.com.au/#/story/
 194. http:cascadebrewery.com.au/history.html
 195. http:fosters.com.au/aboutus.htm
 196. (in) " The Rum Rebellion ", op historyaustralia.org.au .
 197. (in) ' Home - Royal Life Saving ' op royallifesaving.com.au .
 198. http:americascup.com/fr/
 199. (in) " Commonwealth Games Federation - Het verhaal van de Commonwealth Games " op thecgf.com .
 200. (nl) Officiële website van het Big Day Out festival.
 201. (nl) Officiële website van het Sydney Festival.
 202. (nl) Officiële website van Tamworth Festival.
 203. (nl) Officiële website van Tropfest.
 204. (nl) Officiële website van de Archibald-pr.
 205. (nl) Officiële website van het stripfestival in Melbourne.
 206. (in) Eastershow, officiële website van de Australische Pasen.
 207. (nl) Officiële website van de Biënnale van Sydney.
 208. (nl) Officiële website, stateoforigin.com.
 209. (nl) Officiële website van de Melbourne Cup.

Bronnen en aanvullingen

Bibliografie

Franse bibliografie

 • Fabrice Argounes, Geopolitiek van Australië, Complex,
 • Vanessa Castejon, De Aboriginals en de Australische Politieke Apartheid, L'Harmattan,
 • Georges-Goulven Le Cam, Australië en Nieuw-Zeeland, PUR,
 • Pascale Joubert, Studie van de polyproteïne-rijpingsmechanismen van het konijnenhemorragische ziektevirus (RHDV), Universiteit van Tours,( lees op internet )
 • Martine Piquet, meervoud Australië, L'Harmattan,
 • Xavier Pons, Woorden uit Australië, PUM,

Engelse bibliografie

 • Donald Denoon et al. , Een geschiedenis van Australië, Nieuw-Zeeland en de Stille Oceaan, Oxford, Blackwell,, 450 p. ( ISBN 978-1-4700-1362-2 ).
 • Robert Hughes, The Fatal Shore: The Epic of Australia's Founding, Knopf,, 752 blz. ( ISBN 978-0-394-50668-5 ).
 • Stuart Macintyre, Een beknopte geschiedenis van Australië, Cambridge, Cambridge University Press,, 334 blz. ( ISBN 978-0-521-62359-9 ).
 • JM Powell, een historische geografie van het moderne Australië: The Restive Fringe, Cambridge, Cambridge University Press,( ISBN 978-0-521-25619-3 ).
 • Tim Flannery, The Explorers: Stories of Discovery and Adventure from the Australian Frontier, Melbourne, Text Publishing,, 420 blz. ( ISBN 978-0-8021-3719-7, online presentatie ).
 • (nl) CC MacKnight, The Voyage to Marege: Macassan Trepangers in Northern Australia, Melbourne University Press,
 • (nl) Arthur Phillip, The Voyage of Governor Phillip to Botany Bay: With an Account of the Establishment of the Colonies of Port Jackson and Norfolk Island, Project Gutenberg,( lees op internet )
 • (nl) BH Fletcher, Phillip, Arthur (1738 - 1814), Melbourne University Press,( lees op internet )

Gerelateerde artikelen

Externe links