Superřádek (biologie)

V biologii je nadřádem střední úroveň klasické klasifikace živých bytostí (srov. Systematická ), bezprostředně vyšší než kategorie „řád“ a nižší než kategorie „třída“ (srov. Níže).

Latinský konec označující hodnost nadřazeného řádu

Latin ukončení označující hodnost z superorder je přípona „ -anae “ v rostlinách a řasy .

U živočišné říše se výchozí přípony zavádějí pouze pod nadrodinnou hodností ( článek 27.2 ICZN ).

Příklady:

Jiné taxonomické hodnosti

Tyto taxonomická kategorie používané systematicky pro hierarchické klasifikaci živých organismůou následující (v sestupném pořadí):

Poznámky a odkazy

Poznámky

  1. Tučně sedm hlavních řad (RECOFGE, mnemotechnická zkratka pro vládu / obor / třídu / řád / rodinu / pohlaví / druh), v tenčích sekundární. V římských vulgární jmen, v kurzívouou vědecké názvy .
  2. ^ Odvětví zoologie nebo divize v botanice se tradičně vyznačuje schematickým popisem nazývaným „ organizační plán “.
  3. b a c taxonů v řadách rasy a sub-závod (zejména domácích zvířat) nemají vědecký název . Nevztahují se na ně Mezinárodní kodex zoologické nomenklatury (CINZ).

Reference

Žádný

Podívejte se také

Související články